Työstetään strategia

Strategian rakentaminen ja kirkastaminen

Strategia on yrityksen menestysresepti, kannattavuuden kaava ja toimenpiteiden joukko. Strategia on tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista muuttuvassa ympäristössä. Strategia antaa organisaatiolle suunnan ja merkityksen ja se auttaa henkilöstöä näkemään oman roolinsa ja tehtävänsä osana organisaation suurempaa kokonaisuutta.

Strategia luo identiteetin ja tuo henkilöstön toimintaan johdonmukaisuutta. Sen avulla luodaan yrityskulttuuria ja vaikutetaan ajattelutapoihin. Toisin sanoen, tikalle tarvitaan taulu, että voi osua napakymppiin.

Strategiaprosessi

Strategiaprosessi ei ole kertaprojekti vaan työskentely on jatkuvaa. Se ei myöskään ole nimestään huolimatta pelkästään hallitustason agendalle kuuluva asia, vaan hyvinkin operatiivista tekemistä, johon osallistuu yrityksen koko henkilöstö. Keskeisten toimintaa ja yrityskulttuuria ohjaavien strategisten tavoitteiden sekä tekijöiden (missio, visio ja arvot) osalta on tärkeää, että henkilöstö pääsee osallistumaan näiden määrittelyyn – näin varmistetaan sitoutuminen. Strategiaprosessi voi edetä esimerkiksi seuraavien seitsemän vaiheen kautta: