Viedään strategia päivittäiseen johtamiseen

Olemme erikoistuneet yrityskohtaisesti toteutettujen kokonaisten johtamismallien rakentamiseen ja niiden toteutuksen varmistamiseen. Tämä on usein moniulotteinen prosessi joka sisältää yrityksestä riippuen johdon konsultointia, sekä esimiesten ja muiden avainhenkilöiden valmennusta.

1. Tavoitteiden asettaminen ja mittarit

Kaiken johtamisen ja esimiestyöskentelyn pitää olla strategialähtöistä. On mahdotonta johtaa sellaista, mitä et voi tavalla tai toisella mitata. Et voi mitata sellaista, jolla ei ole tavoitetta. Käytännön johtamistyön kannalta oikeanlaiset tavoitteet ja mittarit ovat kriittinen tekijä. Oikeiden mittareiden avulla voi erottaa hyvän suorituksen huonosta ja niiden avulla voi seurata henkilökunnan onnistumisia ja edistymistä. Ne mahdollistavat hyvästä suorituksesta oppimisen ja auttavat havaitsemaan ongelmia. Jo pelkkä tavoitteiden ja mittareiden olemassaolo ja niiden käyttö viestivät henkilökunnalle yrityksen päämääristä ja arvoista. Mittarit ohjaavat tehokkaasti henkilökunnan toimintaa ja ovat jo itsessään motivointia.

2. Toimeenpanon varmistaminen

Onnistumisen kannalta pelkät tavoitteet ja niistä johdetut mittarit eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan toimintamalli – johtamisjärjestelmä, jonka avulla tavoitteiden mukainen toiminta varmistetaan. Tämä on välttämätöntä koska johtaminen ei tapahdu itsestään. Johtamista ei voi tehdä fiiliksen mukaan tai sitten kun jää aikaa muulta tekemiseltä. Avainsanat tehokkaaseen ja tulokselliseen johtamiseen ovat systemaattisuus, jatkuvuus ja toisto. Käytännössä tämä tarkoittaa konkreettisten johtamisvälineiden rakentamista, joilla tuetaan henkilökunnan jatkuvaa tavoitteiden mukaisen suorituskyvyn ja osaamisen kehittämistä.

3. Arviointi

Aktiivinen havainnointi ja säännöllinen palautteenanto varmistavat oikean tekemisen. Kehittävien asioiden toisto synnyttää vähitellen tavoitteiden mukaisen halutun tavan toimia koko organisaatioon