Tehosta johtoryhmätyöskentelyä

Toimiva johtoryhmä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle

Toimiva johtoryhmä on olennainen ja tärkeä osa organisaation johtamisen kokonaisuutta. Se ei ole kokous, vaan työskentelymalli tai työskentelyprosessi. Toimiessaan se säästää johdon ja avainhenkilöiden aikaa sekä varmistaa organisaation tulostavoitteiden saavuttamisen. Se on myös jäsenilleen oppimisen, kasvun ja kehittymisen paikka. Toimivana tiiminä toimiessaan johtoryhmä tuottaa mitattavaa lisäarvoa organisaatiolle ja voi olla merkittävä kilpailukeino ja menestystekijä.

Haluatko siirtyä seuraavalle tasolle nykyisessä johtoryhmätyöskentelyssä ja saavuttaa parempia mitattavia tuloksia? Tai haluatko käynnistää organisaatiossasi johtoryhmätyöskentelyn?

Tutustu johtoryhmätyöskentelyn tehostamisen palveluihimme

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Toimiva johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Johdon, esimiesten ja avainhenkilöiden valmentaminen on jo useimmissa organisaatioissa arkipäivää, ja valmentamisen hyödyt tunnistetaan.

Tiimin viisi toimintatasoa (The Five Behaviors)

Tiimin viisi toimintatasoa -valmennus perustuu Patrick Lencionin luomaan tiimimalliin, jossa tiimi saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan. Valmennuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa voittava tiimikulttuuri.

Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™

Jos haluat tehostaa johtoryhmäsi työskentelyä ja saada johtoryhmäsi tuottamaan todellista lisäarvoa organisaatiollesi, sinun kannattaa selvittää johtoryhmätyöskentelyn nykytilanne. Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™ on kehitetty juuri tätä varten.