Tervehdytä tiimin ja työyhteisön toimintaa

Työyhteisön toiminnan tai toimimattomuuden taustalla vaikuttaa organisaatiossa vallitseva kulttuuri. Työyhteisön kulttuuri sanelee sen, miten ihmiset käyttäytyvät. Vanhat työntekijät kulttuuri panee käyttäytymään kuten ennenkin, uudet se nielaisee ja sosiaalistaa käyttäytymään kuten muutkin. Siksi sanonnalla siitä, että kulttuuri syö strategian aamupalakseen, on vinha perä.

Yksilöiden päivittäistä toimintaa, ajattelua ja valintoja ohjaavat arvot, uskomukset ja opitut tavat ovat tekijöitä organisaatiokulttuurin taustalla. Vaikka johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli organisaatiokulttuurin muodostumisessa ja sen rakenteiden varmistamisessa, emme voi oikeasti muuttaa kulttuuria, jos tähän muutosprosessiin ei valjasteta jokaista organisaation jäsentä. Aito muutos lähtee yksilöistä, koska vallitseva organisaatiokulttuuri on syvällä ihmisten ajattelussa ja sitä kautta päivittäisessä toiminnassa.

Onneksi organisaatiokulttuuria voi rakentaa, muuttaa ja kehittää, kuten mitä tahansa asiaa työpaikalla. Kaikki alkaa onnistuneesta itsensä johtamisesta. Vain itsensä johtajia voi johtaa. Johdon ja esimiesten täytyy luoda optimaalinen ympäristö, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus motivoitua ja johtaa itseään. Itsensä johtaminen on opittava taito ja ajattelutapa, kuten motivaatiokin. Ilman henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista organisaation toiminnan kehittäminen epäonnistuu, innovatiivisuus ja luovuus vähenee ja tavoitteet eivät toteudu. Laajemmin voidaan puhua työyhteisötaitojen kokonaisuudesta, joiden avulla jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa työyhteisön toimintaan.

Tarjoamme tueksi yksittäisen tiimin tai kokonaisen työyhteisön kehittämiseen laadukkaita ja tuloksellisia ratkaisuja, kuten Ken Blanchard -yhtiöiden kehittämään, maailman tutkituimpaan ja käytetyimpään johtamismalliin, SLII®-malliin pohjautuvan Itsensä johtamisen (Self Leadership®) valmennuksen sekä Patrick Lencionin The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -valmennuskonseptin, jolla rakennetaan voittava tiimikulttuuri.

Tutustu tiimin ja työyhteisön toiminnan terveyttämisen palveluihimme

Itsensä johtaminen (Self Leadership®)

Ketkä pitävät sinun työpaikkasi pyörät pyörimässä ja kohtaavat asiakkaat? Etulinjan työntekijät, ovat he sitten tehtaan lattialla tai myymässä, asentamassa ja auttamassa asiakasta hänen luonaan tai yrityksesi tiloissa.

Palautepyörä™

Entä jos henkilöstösi saavuttaisivat tavoitteensa aiempaa nopeammin? Innostuisivat työstään ja sitoutuisivat siihen? Johtaisivat itseään ja toisiaan?

Tiimin viisi toimintatasoa

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -valmennus perustuu Patrick Lencionin luomaan tiimimalliin, jossa tiimi saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan. Valmennuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa voittava tiimikulttuuri.

Tehosta viestintää

Kun teet viestinnästä innostavaa, saat aikaan tuloksia. Ihmiset kiinnostuvat asiastasi ja työntekijät työstään. He saavuttavat tavoitteensa, jakavat tietoa ja jalostavat sitä.