Strategialähtöisen mittariston rakentaminen

Strategisten tavoitteiden määrittelyn jälkeen yrityksen tulisi mittaroida ne. On mahdotonta johtaa sellaista, mitä et voi tavalla tai toisella mitata. Et voi mitata sellaista, jolla ei ole tavoitetta. Strategisista tavoitteista oikein johdettu mittaristo on käytännön johtamisen kannalta kriittinen tekijä. Niiden avulla seurataan strategian onnistumista yksilö-, yksikkö kuin yritystasolla. Ne viestivät henkilöstölle halutun suunnan ja ohjaavat tavoitteen mukaiseen toimintaan sekä päätöksentekoon. Tavoitteista oikein johdetut mittarit ovat jo itsessään henkilöstön motivointia.  Yhdessä asiakkaan kanssa rakennamme konkreettiset mittarit yritykselle, ja määritämme seurattavat asiat.

Kysy lisää strategian kehittämisen ratkaisuista

Janne Annunen

KTM, toimitusjohtaja

040 551 5057janne.annunen@educo.fi