Strategian mukainen henkilöstön muutosvalmennus

Kun yrityksen strategia on jo muotoutunut ja tavoitteet valmiina, alkaa ehkäpä haastavin työvaihe: strategian konkreettinen toteuttaminen työarjessa. Henkilöstön muutosvalmennuksessa valmennus voidaan kohdentaa koko henkilöstön sijaan vaikkapa toimihenkilöihin, esimiehiin tai tietyn osaston työntekijöihin ja pohtia sitä, miten uusi strategia muutetaan arjen teoiksi. Osana valmennusta tutkitaan nykyisen työympäristön ja työtapojen konkreettisia muutoksia, jotta uuden strategian käyttöönotto tapahtuu sujuvasti ja asetetut tavoitteet saavutetaan.