Strategisen palkitseminen kehittäminen

Palkitseminen on merkittävä johtamisen väline. Sen perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa yksilön sitoutumiseen, motivaatioon ja sitä kautta yksilön sekä koko organisaation suorituskykyyn. Oikein toimiessaan palkitseminen viestii henkilöstölle niistä asioista ja arvoista, jotka ovat organisaatiolle tärkeitä. Se vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen sekä myös yrityksen vetovoimaisuuteen työnantajana. Hyvin suunniteltu ja toteutettu palkitsemisen kokonaisuus luo yritykselle todellista kilpailuetua. Palkitsemisen kuten kaiken johtamisen tulisi aina olla hyvin voimakkaasti strategialähtöistä. Puhutaan strategisesta palkitsemisesta ja oikeastaan se on ainoa oikea palkitsemisen lähtökohta. Palkitsemisen kokonaisuus on osa yrityksen johtamisjärjestelmää ja tehokkaasti toimiakseen sen tulisi olla synkronoitu muiden johtamisen välineiden kanssa.

Yhdessä kehitämme konkreettiset keinot ja viitekehykset sopivalle palkitsemisjärjestelmälle, joka ei aina tarkoita rahaa. Yrityksestä, työtehtävistä, kulttuurista ja tavotteista riippuen palkitseminen voi tarkoittaa työn joustavuutta, työhyvinvointipalkintoja, taloudellisia palkintoja jne…

Kysy lisää strategian kehittämisen ratkaisuista

Janne Annunen

KTM, toimitusjohtaja

040 551 5057janne.annunen@educo.fi