Tag

esimieskoulutus arkistot - Educo Valmennustalo

TÄYNNÄ: Innostava ja monipuolinen Educo TEAT-esimiesvalmennus alkaa Turussa 27.9.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Esimieskoulutus (Tekniikan erikoisammattitutkinto)

Esimiestyössä onnistuminen vaatii vahvaa tilanteiden ja ihmisten johtamisen taitoa sekä joustavaa ja tehokasta johtamistyylien käyttöä. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä osaamista johtaa projekteja. Esimies tarvitsee myös taitoja jatkuvasti kehittää omaa esimiestyöskentelyään ja organisaationsa toimintaa. Educo TEAT-ohjelma on esimieskoulutus, joka on rakennettu näistä tarpeista erityisesti työnjohto- ja lähiesimies- sekä projektipäällikön tehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville. Ohjelman aikana suoritetaan Tekniikan erikoisammattitutkinto, joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat oman työn ohessa.

Kenelle?

 • työnjohto- ja lähiesimiestehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • projektipäälliköille tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisen näyttämistä käytännön työtehtävissä, joten sinun tulee olla työsuhteessa tai toimia yrittäjänä.

Toimiala

Ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille.

Tavoitteet ja hyödyt

 • ohjelmaan sisältyy huippuluokan Tilannejohtaminen II, SLII® valmennus*
 • kehittää itsensä tuntemista ja johtamista
 • kehittää tehokkaasti ihmisten johtamisen taitoja
 • parantaa vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • vahvistaa oikean esimiesroolin omaksumista
 • kehittää projektinhallinnan ja –johtamisen taitoja
 • antaa eväitä prosessien johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat toimivia työkaluja johtamiseen sekä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen
 • verkostoidut kollegoidesi kanssa
 • saat arvostetun ja käytännönläheisen erikoisammattitutkinnon sekä todistuksen

* Tilannejohtaminen on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamisen malli.
Tässä valmennuksessa perehdymme tilannejohtamisen malliin ja kolmeen tilannejohtajan taitoon: tavoitteen asettamiseen, tilanteen diagnosointiin ja erilaisten johtamistyylien valintaan ja käyttöön. Valmennus perustuu The Ken Blanchard -yhtiöiden Tilannejohtaminen II, Situational Leadership® II -malliin. The Ken Blanchard –yhtiöt on listattu vuosikausia maailman parhaiden johtamisen valmennusyritysten joukkoon. Valmennus on juuri uudistettu ja pääset kokemaan viimeisintä huutoa olevan esimiesvalmennuksen.

Lisätietoja: https://www.kenblanchard.com/Products-Services/Situational-Leadership-II

Ohjelman sisältö

Educo TEAT-ohjelmaan sisältyy yhdeksän inspiroivaa lähipäivää ja ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan kehittämisprojekti.

1. Koulutuksen startti / Vuorovaikutusjohtaminen (1pv) 27.9.2018 (Lars Fredriksson)

 • Koulutusohjelman sisältö ja tavoitteet sekä tutkinnon suorittaminen
 • Educo eLearning- sähköinen oppimisympäristö
 • DISC Minä esimiehenä analyysi ja sen hyödyntäminen
 • Luontainen käyttäytymistyyli ja sen merkitys esimiestyössä
 • Esimiestyön vuorovaikutustaitojen kehittäminen

2. Oman johtajuuden kehittäminen ja 360 Esimiesarvio (1pv) 25.10.2018 (Janne Annunen)

 • Johtamisen suuri oivallus ja kytkeminen strategiseen johtamiseen
 • 360 Esimiesarvio ja sen purku
 • Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma

3. Tuloksellinen ihmisten johtaminen (2pv) 29.-30.11.2018 (Risto Ahonen)

 • Tehokkaiden tavoitteiden asettaminen
 • Tilanteen diagnosointi
 • Tilanteessa johtaminen
 • Innostavat suorituskeskustelut
 • Johtamiskäyttäytymisanalyysi (LBAII)
 • Tiimiläisten valmentaminen itsensä johtamiseen
 • Osaamisen, sitoutumisen ja tuloksen kehittäminen

4. Projektin johtaminen (1pv) 10.1.2019 (Tarja Lindholm)

 • Projektin hallinnan perusteet
 • Hyvän projektisuunnitelman laatiminen
 • Projektin toteutus, seuranta ja arviointi
 • Kehittämisprojektin johtaminen

5. Prosessien johtaminen ja kehittäminen (2pv) 7.2.2019 ja 14.3.2019 (Tarja Lindholm)

 • Prosessijohtaminen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu
 • Prosessin rakentaminen
 • Prosessin systemaattinen arviointi ja kehittäminen

6. Talous ja kannattavuus sekä työsuhdeasiat (1pv) 4.4.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Taloudelliset tavoitteet
 • Kannattavuus ja kustannushallinta
 • Budjetointi
 • Käytännön työoikeutta esimiehille

7. Sidosryhmien johtaminen (1pv) 9.5.2019 (Sirke Lohtaja-Ahonen)

 • Tärkeimmistä sidosryhmistä viestinnän kohderyhmiä
 • Oikeat kanavat oikeille kohderyhmille
 • Tiedottamista vai viestintää?
 • Brändää tiimisi
 • Innosta ja osallista
 • Näin kehität asiakas- ja henkilöstökokemusta

Valmennusmenetelmät ja –materiaalit

 • 360° esimiesarvio
 • DISC Minä esimiehenä analyysi
 • johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII®
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • sähköinen oppimisympäristö (Educo eLearning / Ken Blanchard Learning Portal)
 • vertaiscoaching

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat erittäin kokeneita, oman alansa parhaita asiantuntijoita. Kaikki ohjelman kouluttajat toimivat pääasiassa vaativissa yrityskohtaisissa valmennuskokonaisuuksissa ja konsultoinneissa. Palaute kaikilla on ollut erinomaista.

Lars ”Lasse” Fredriksson
Yritysvalmentaja, asiantuntijuus DiSC® ja myynti

Janne Annunen
KTM, johtamisvalmentaja, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja

Risto Ahonen
VTM, johtamisvalmentaja, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen Motivaatio, Itsensä tilannejohtaminen, Tiimien tilannejohtaminen, DiSC®, Gung Ho!, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Tarja Lindholm
DI, yritysvalmentaja, asiantuntijuus prosessit ja projektinhallinta

Jyrki Mannelin
DI, OTM, yritysvalmentaja, asiantuntijuus talouden johtaminen ja yritysjuridiikka (mm. työsuhdeasiat) 

Sirke Lohtaja-Ahonen
FM, viestintävalmentaja, tietokirjailija, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen, Motivaatio, DiSC®, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Koulutuspaikka

Turussa Auriga Business Centerissä, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoja ohjelmasta:
Maria Dahlqvist-Nolvi, 044 562 3604, maria.dahlqvist-nolvi@educo.fi

SEURAAVA STARTTI MARRASKUUSSA

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Novidan kanssa.