Tiimisopimus

Ohjattu työpaja on tarkoitettu koko työtiimille. Tiimisopimuksen tavoitteena on sopia visiosta, tarkoituksesta ja arvoista ja pelisäännöistä koskien jonkun tietyn tavoitteen saavuttamista. Tiimisopimuksella varmistetaan jokaisen jäsenen rooli, vastuu, päätöksentekomahdollisuudet, viestintä sekä käytettävissä olevat resurssit.

Tiimisopimus

  • Sitouttaa jäsenet yhdessä sovittuihin käytäntöihin
  • Tekee toiminnasta tehokasta ja selkeäjakoista
  • Selkeyttää jokaiselta odotettavat asiat ja vastuut
  • Auttaa kehittämään ristiriitatilanteiden ratkaisukykyä ja vähentämään konfliktien määrää
  • Auttaa tiimiä ratkomaan ongelman luovasti ja tehokkaasti

Tiimisopimusta voidaan hyödyntää erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen kuten uuden tuotteen lanseeraukseen, henkilökunnan hyvinvointiin, myynnin kasvattamiseen, hedelmällisempään yrityskulttuuriin yms. Valinta on teidän.

Kysy lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista

Pia Gran
Yritysvalmentaja

050 527 8147pia.gran@educo.fi