Työyhteisötaidot

Työyhteisötaidot ovat kaikkien työyhteisöissä toimivien ihmisten tärkeintä osaamista. Usein niiden ajatellaan oleva vain esimiesten vastuulla. Tästä hyvänä esimerkkinä on palautteen antaminen. Se ei kuulu vain esimiesten tehtäviin, vaan kaikkien työyhteisössä toimivien – palaute kuuluu kaikille. Työyhteisötaitojen puutteet ja niiden ymmärtäminen aiheuttaa paljon ongelmia erilaisissa organisaatioissa. Työyhteisötaidot ovat hyvin moninaisia ja niihin kuuluun organisaation perustehtävän ja tavoitteiden ymmärtäminen, vuorovaikutustaidot, hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ristiriitojen ratkaisutaidot, hyvät työkäytöstavat, organisaation pelisääntöjen tunteminen ja noudattaminen, ymmärrys yhteisten pelisääntöjen merkityksestä työyhteisölle, taloudellisuudesta ja työn sujuvuudesta huolehtiminen, ammatillisuus ja empaattisuus.

Kysy lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista

Pia Gran
Yritysvalmentaja

050 527 8147pia.gran@educo.fi