DISC-analyysi on yksi maailman käytetympiä persoonallisuusanalyyseja ja se perustuu neljään eri pääpersoonallisuus tyyppiin: Punainen (D) Hallitseva, Keltainen (I) Vaikuttava, Sininen (C) Tunnontarkka ja Vihreä (S) Vakaa.

Educon DISC Minä esimiehenä-analyysissa DISC työkalua käytetään nimenomaan esimiespersoonan ja -työskentelyn selvittämiseen. Henkilöanalyysi auttaa mm. ymmärtämään omaa vuorovaikutustyyliä esimiehenä, lisää itsetuntemusta, antaa työkaluja parempaan tiimityöhön sekä auttaa myös ymmärtämään erilaisten persoonallisuuksien ohjaamista esimiehenä.

Lue lisää DISC Henkilöanalyysistä Lue lisää DISC Henkilöanalyysistä