Uutiset

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä

By 31.3.2020 No Comments

Yritysten kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa nyt apua matalalla kynnyksellä. Analyysi- ja Konsultointi- palvelujen tukitasoa on nostettu, ja yrityksesi maksuosuus on nyt 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Analyysi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Loppuvuoden 2020 aikana yrityksesi voi käyttää enintään kaksi Analyysi-päivää. Yritykselle voidaan siis myöntää Analyysi-palvelua uudelleen, vaikka se olisikin käyttänyt palvelua jo aiemmin.

Analyysi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan ja eri tarpeisiin. Kolmen vuoden aikana yrityksesi voi saada enintään 15 konsultointipäivää.

Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Palvelu voi kohdistua esim.

 • Talouden suunnitteluun ja kassanhallintaan
 • Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen
 • Uuden liiketoiminnan kehittämiseen
 • Tuotannon ja prosessien kehittämiseen
 • Sähköisten palvelujen kehittämiseen
 • Markkinointistrategian uudistamiseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon
 • Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

Palvelu soveltuu myös kaikkeen muuhun, mihin normaalitilanteessakin. Palvelua voi siis poikkeustilanteen vallitessakin käyttää esimerkiksi kansainvälistymisstrategian laatimiseen, omistusjärjestelyjen suunnitteluun tai IPR-selvityksiin.

Palvelu ei poikkeustilanteen aikanakaan sovellu esim.:

 • Yrityksen perustamiseen
 • Markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun taikka verkkokaupan rakentamiseen
 • Hakemusten laatimiseen

Konsultointi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä.

Minkälaiselle yritykselle yritysten kehittämispalveluja voidaan myöntää

 • Yrityksen tulee olla pk-yritys
 • Yrityksen muodolla ei ole merkitystä, myös yksityisille elinkeinonharjoittajille myönnetään palveluja
 • Yrityksen toimialalla ei ole merkitystä, vaan kaikki toimialat ovat tukikelpoisia
 • Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä.

Palvelua ei voida myöntää, jos

 • Yritys on suuri yritys
 • Yritys on ahvenanmaalainen yritys
 • Yritys on käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää. Analyysi-palvelu voidaan tällöinkin myöntää.
 • Yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa
 • Yrityksellä on maksamatonta verovelkaa.
 • Yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Jos yritys on ollut vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä, ei palvelua voi myöntää. Maksuvaikeuksissa olevat yritykset voivat saada maksutonta neuvontaa liiketoiminnan tervehdyttämisen ammattilaisilta Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelusta.

Asiantuntijat

Kaikki palvelun asiantuntijat on valittu kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa on edellytetty mm. korkeakoulututkintoa, työkokemusta ja referenssejä. Palvelun toteuttaa pääsääntöisesti valittu asiantuntija, mutta tarpeen vaatiessa muun asiantuntijan työtä voidaan hyväksyä noin 40 %.

Educo Valmennustalo on ollut palvelussa puitetoimittajana jo vuodesta 2014. Asiakkaanamme saat käyttöösi useita kokeneita asiantuntijoita mm. analyysiin, johtamisen ja henkilöstön sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien teemoihin. Meillä on myös laaja kumppaniverkosto, jonka kautta pystymme tarjoamaan sinulle varsin laajan osaamisen. Asiantuntijamme ovat myös tottuneet työskentelemään yhdessä.

Miten palvelua haetaan

Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa:

Aluehallinnon asiointipalvelu

Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, vaan ELY-keskus tarkastaa yrityksen tiedot julkisista rekistereistä. Yrityksen taloustilanne arvioidaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös. Jos yritykselläsi ei ole vielä yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, liitä hakemukseen mahdollisimman tuore kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase).

Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa. Konsultointi-päätökset tehdään noin viikossa.

Kysy lisätietoja ja apua hakemuksen tekemiseen

Hakemuksen tekeminen on helppoa ja nopeaa. Tarvittaessa opastamme sinua sen teossa.

 

Kysy lisätietoja:

Janne Annunen
janne.annunen@educo.fi
040 551 5057