Uuden ajan valmennustalo

  

Educo

Educo lyhyesti

Valmennustalo Educo on koko Suomen alueella toimiva uuden ajan koulutus-, valmennus- ja konsulttitalo. Tarjoamme kattavan palvelukonseptin liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa toiminnassaan. Asiakaskuntamme on laaja joukko erikokoisia, eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja julkisia organisaatioita.
 

Ajatuksemme ja toimintatapamme

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa toiminnassaan. Tässä kysymys on aina muutoksesta - uusista toiminta- tai ajattelutavoista. Uskomme ettei tulos parane ellei nykyinen tekeminen muutu. Tekeminen ei puolestaan muutu jos osaaminen ja asenne eivät muutu.

Asiakkaamme määrittelevät aina haluamansa muutoksen. Tässä vaiheessa otamme usein apuun Educo ANALYTICA –tuotteet, joilla pystymme kirkastamaan nykytilannetta ja täsmentämään menestyksen esteitä. Analyysin ja asiakkaan tavoitteiden perusteella ehdotamme tilanteeseen parhaan näkemyksemme mukaista ja kustannustehokkainta ratkaisua. Se voi sisältää koulutusta, valmennusta, konsultointia, tutkimuksia tai erilaisten työkalujen rakentamista ja käyttöönottoa.
 

Ihmiset

Educon organisaatio koostuu n. 20 asiantuntijasta. Kouluttajamme, valmentajamme ja konsulttimme ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka kehittävät jatkuvasti osaamistaan. Alan viimeisin teoreettinen tieto yhdistettynä vahvaan työelämässä hankittuun käytännön kokemukseen tuo asiakkaidemme käyttöön vahvan ja monipuolisen kompetenssivarannon.
 

Monipuoliset työkalut

Emme vain kouluta tai valmenna yksittäisiä asioita vaan tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen kehittämiseen. Tarjoamme poikkeuksellisen kattavan palvelukonseptin liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Koulutuksemme ja valmennuksemme ovat vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä. Sovellamme näissä monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työkaluja sekä oppimista ja muutosta tukevia oppimisympäristöjä.
 

Rahoitustuki

Teemme tiivistä yhteistyötä eri ELY-keskusten kanssa. Osaan kehittämisprojekteista on mahdollisuus saada merkittävää rahoitustukea. Näistä kerromme mielellämme lisää.
 

Tyytyväiset asiakkaat 

Asiakkaamme ovat yhteistyöhömme tyytyväisiä. Tästä kertoo pitkäaikaiset ja monipuoliset asiakassuhteet. Tässä muutamia referenssiesimerkkejämme erilaisista yrityksistä. Laajempaa tietoa referensseistämme saat kysymällä asiantuntijaltamme. 

sdfdsfsdgs
Back to Top