Projekti- johtaminen

Muuta hyvällä projektijohtamisella strategiapuheet strategiateoiksi. Toimintaympäristön muuttuessa yrityksen tulee kyetä mukautumaan uutta tilannetta vastaavaksi nopeasti ja tehokkaasti. Tämä vaatii joustavuutta, tehokkuutta ja määrätietoista etenemistä koko organisaatiolta. Projekti on työkalu muutostarpeen määrittelyyn, toteuttamiseen ja valmiiksi saamiseen. Projekti on siis tehokas väline strategian ja muutosten toteuttamiseen.

Pasi Lehtiniemi pitämässä projektijohtamisen koulutusta.

Kehitä projektijohtamisesta yrityksen ydinkyvykkyys

Koska projekti on yritykselle tärkeä ponnistelu uuden ja ainutlaatuisen aikaansaamiseksi, täytyy myös projektijohtamisen osaamista kehittää kaikilla organisaation tasoilla: omistajat, johto, keskijohto, työntekijät. Jokaisella on oma tärkeä rooli projektin onnistumisen kannalta, ja olennaista on hyvä yhteistyö ja tehokas kommunikaatio läpi organisaation.

Osaamisen kehittäminen tulee olla tasapainossa toimintaprosessien, työkalujen ja ihmisten osaamisen kanssa. Näin saavutetaan yhdenmukainen toimintakulttuuri ja kyvykkyys läpi organisaation.

Tyypillisesti prosessi lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta, eli projektipäälliköiden ja projektitiimien jäsenten osaamisen kehittämisestä. Tämä varmistaa vahvan perustan ydinkyvykkyyden rakentamiselle.

Miksi Educo Projektijohtamisen tutkinto™?

Educo projektijohtamisen tutkinto™ rakentaa punaisen langan yrityksen strategian toteuttamisesta projektin kautta onnistuneeseen lopputulokseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys projektin elinkaaren kaikista vaiheista ja niihin liittyvistä johtamiskäytännöistä.

0.

Ohjelma aloitetaan kickoffilla

Ennen varsinaisen työn aloitusta on hyvä pitää käynnistyspalaveri eli kickoff. Siinä ohjelman tavoite ja rakenne avataan osallistujille, tutustutaan ja keskustellaan ohjelman vaatimasta panostuksesta. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle.

1.

Kirkasta tavoite ja käynnistä projekti

Yleisin johtamisen haaste on tavoitteen epäselvyys. Tavoitteen kirkkaus on myös projektin onnistumisen ensimmäinen edellytys. Hyvin rajattu ja asetettu projekti poistaa merkittävän epäonnistumisen riskin.

2.

Suunnittele tekeminen toteuttamiskelpoisiin tehtäviin

Epäselvät tehtävät ja niiden tilanteet syövät tehon projektista. Työn pilkkominen ihmisen kokoisiin paloihin, niiden aikatauluttaminen ja resursointi helpottaa toteuttamista ja työn johtamista.

3.

Seuraa ja johda toteutusta

Jos et voi seurata tehtävien etenemistä, et voi johtaa projektia. Yhteinen tilannekuva ja sen pohjalta muodostuva tilannetaju edesauttavat kaikissa tilanteissa projektin etenemistä. Hankalat ongelmat voidaan ratkaista mahdollisimman pienenä ja tekemisen meininki säilyy läpi projektin. Näin myös strateginen johtaminen ja nopeat suunnanmuutokset ovat mahdollisia.

4.

Varmista tehtävien ja projektin valmistuminen ja tavoitteen toteutuminen

Projektin kuuluu alkaa ja sen kuuluu loppua. Projektin tulee täyttää toimeksiantajansa ilmaisemat ja ilmaisemattomat tarpeet. Jotta tämä on mahdollista, tulee projektin laatu ja valmistuminen varmistaa tehtävätasolla koko projektin ajan. Näin myös projektin päättäminen onnistuu suunnitellusti.

Asiakaskokemuksia

Ohjelma oli toimiva kokonaisuus, joka kävi projektin elinkaaren onnistuneesti läpi. Yksittäisten moduulien rakenne oli onnistunut. Jako kolmeen osaan (ns. teoria, pienryhmätyöskentely ja yhteinen harjoitusten purku) toimi minusta hyvin. Lisäksi moduuleihin tehty jako oli myös hyvä ja auttoi hahmottamaan kokonaisuutta. Tykkäsin myös siitä, että osallistujia oli laajasti ympäri organisaatiota hyvinkin erilaista tehtävistä.
Etätoteutus oli rakennettu hyvin eikä fyysistä toteutusta jäänyt kaipaamaan. Zoom oli itselle uusi palaverialusta, mutta se toimi todella hyvin ja erityisesti jako breakout roomeihin oli todella toimiva ja näppärä ominaisuus. Pitkäkestoinen ja moduulipohjainen toteutus sopi minulle erinomaisesti ja ehdottomasti suosisin sitä myös jatkossa. Tämä oli itselle huomattavasti helpompi sovittaa omaan kalenteriin, ja koen, että asioista sai myös enemmän irti, kun kerralla ei käyty läpi liian laajaa kokonaisuutta.
Parasta oli tutustua yrityksen ihmisiin poikkiorganisatorisesti ja kuulla heidän tapojaan tehdä töitä ja hoitaa projekteja.
Parasta oli kuulla muiden osallistujien käytännön esimerkkejä. Lisäksi hyvää harjoitusta olivat ryhmätyöt, erityisesti silloin kun kaikki ryhmän jäsenet olivat hyvällä asenteella mukana tehtävän suorittamisessa.

Projektijohtamisen valmennus organisaatiollesi?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
- Puhelin
02 282 8511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku

Kouluttajana

Pasi Lehtiniemi

Pasi Lehtiniemi

johtamisvalmentaja
Pasi on kokenut liiketoimintajohtaja ja johtajuuden kehittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projekti- ja palvelujohtamisesta sekä esimiestyöstä. Pasi on vastannut lukuisten kriittisten muutoshankkeiden toteuttamisesta vaativissa toimintaympäristössä. Pasi valmentaa laajalla skaalalla projektijohtamista ja esimiestyötä. Erityinen asiantuntemus kohdistuu tietojohtamiseen sekä ihmisten johtamisen Leadership-taitojen ja tiimidynamiikan kehittämiseen.