Vaikuttavuuden mittaaminen

Johtamisen kehittämiseen ja koulutushankkeisiin investoivat organisaatiot haluavat usein arvioida, kuinka hyödyt suhteutetaan käytettyyn aikaan ja rahaan. Parhaat arvioinnit seuraavat kolmea aluetta: kuinka koulutus vaikutti osallistujien työkäyttäytymiseen, miten uusi käyttäytyminen vaikutti heidän suoritukseensa ja kuinka suoritus vaikutti liiketoiminnan mittareihin.

ihmisten johtaminen muutoksessa

Miten mittaamme koulutushankkeen vaikuttavuutta??

Käytämme joustavasti eri tason mittaustapoja auttaaksemme sinua tunnistamaan koulutuksia, jotka muuttavat toimintatapoja ja parantavat suorituskykyä.
* Osallistujien arviointi: Pitivätkö he koulutuksesta?
* Oppimisen tarkastus: Muistavatko he oppimansa?
* Menestystapaus: Omaksuivatko he uusia käyttäytymismalleja?
* Liiketoiminnan vaikutusten arviointi: Miten uusi käyttäytyminen vaikutti liiketoimintamittareihin?
* ROI-analyysi: Ylittikö tulosvaikutus koulutuskustannukset?
Tarjoamme sinulle viisi vakiomittausvaihtoehtoa, tai voimme luoda mukautetun menetelmän, joka sopii yksilöllisiin tarpeisiisi.

Luomme yhteistyössä kanssasi kehittämis- ja koulutusinvestoinnillesi mittausstrategian, jossa määritellään tavoiteltavat tulokset ja niiden mittaustavat sekä parhaat mahdolliset liiketoimintasi mittarit. Alla on muutamia esimerkkejä muutoksista, joita odotamme SLII-valmennuksessa opittujen taitojen ja niiden vahvistamisen tuottavan:

  • Lähijohtajien ja työntekijöiden välisiä keskusteluja on useammin ja ne ovat aiempaa laadukkaampia
  • Lähijohtajat osaavat määrittää tiiminsä kehitystarpeet oikein (diagnosointi).
  • Lähijohtajat käyttävät luontevasti useita erilaisia johtamistapoja tilanteesta riippuen (joustavuus ja mätsäys).
  • Lähijohtajat huomaavat työntekijöidensä olevan aiempaa osallistuvampia ja sitoutuneempia.
  • Lähijohtajat kuuntelevat aktiivisemmin työntekijöitään ja ottavat heidän tarpeensa paremmin huomioon.
  • Lähijohtajat tarjoavat proaktiivisesti tarkkaa palautetta, jonka pohjalta on mahdollista tehdä parannuksia.
  • Liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. Suorituskyky paranee.

 

Mittausvaihtoehdot

MENESTYSTAPAUS-MENETELMÄ

on laadullinen tutkimus, jossa organisaation kehittämishankkeiden vaikutusta arvioidaan tunnistamalla parhaiten ja huonoiten menestyneitä tapauksia tarkastelemalla niitä yksityiskohtaisesti henkilökohtaisten haastattelujen avulla. Tämä tutkimustapa antaa ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään vapaasti ja saada yksityiskohtaista tietoa, joka ei tulisi esille muita tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä.

YKSINKERTAINEN ROI-MENETELMÄ

on määrällinen tutkimus, jossa kerätään mahdollisimman tehokkaasti tietoja tasoilta 1, 2 ja 3 (mielipide / oppiminen / käytös). Lyhyen koulutuksen jälkeisen kyselyn avulla luodaan selkeä ja suora yhteys työssä tapahtuvan oppimisen ja toimintatapojen muutoksen sekä joidenkin liiketoiminnan mittarien välille.

TAVALLINEN ROI-MENETELMÄ

on määrällinen tutkimus, jossa kerätään tietoa eri suoritusmittareilla tasoilta 1-5 ja luodaan yhteys oppimisen, työssä tapahtuvan toimintatapojen muutoksen ja ROI:n välille.

YKSITYISKOHTAINEN ROI-MENETELMÄ

on määrällinen tutkimus, jossa kerätään tietoa tasoilla 1–6. Keskeisiä suorituskykymittareita verrataan koulutettujen osallistujien ryhmän ja samanlaisen kouluttamattoman ryhmän välillä. Tavoitteena on luoda selkeä ja suora yhteys oppimisen ja työssä tapahtuvan toimintatapojen muutoksen sekä muutoksen rahallisen vaikutuksen välille, ja laskea näin koulutuksen ROI.

KASSAVIRTAPOHJAINEN VAIKUTTAVUUSANALYYSI™

on määrällinen tutkimus, joka mallintaa henkilöstön kehittämisinvestoinnin vaikutukset yrityksen kassavirtatulokseen ennen ja/tai jälkeen kehittämishankkeen.

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 

 

- Puhelin
02 2828 511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku