Förändringspartner inom ledarskap

Educo Valmennustalo är din resultatinriktade förändringspartner inom ledarskap och personalkompetens. Vi har specialiserat oss i ledarskap samt utvecklingen av resultatinriktad verksamhet i team och arbetsgemenskaper – förändring av kulturer. Med vår hjälp lyfter du ledarskapet till en konkurrensfördel.

Världens bästa verktyg

Som vår kund får du tillgång till världens bästa verktyg för utveckling av ledarskap och resultatinriktad verksamhet i team och arbetsgemenskaper: alla coachingprogram från The Ken Blanchard Companies, världsettan inom ledarskapsutbildningar.

Du har också tillgång till alla marknadens mest utvecklade DiSC-kommunikationsprofiler, Everything DiSC®-profilerna, samt Wileys och Patric Lencionis unika teamverktyg från The Five Behaviors®-familjen. Dessa används av både helt vanliga team, men också av ledningsgrupperna i världens största bolag.

Världens bästa chefer

Ken Blanchard Companies

Världsettan inom ledarskapsutbildning, Blanchard®, har utbildat världens bästa chefer i över 40 år – mer än 150 000 deltagare årligen. Det prisbelönta First-time Manager-utbildningsprogrammet grundar sig på bestsellern The New One Minute Manager® som skrivits utgående från affärslivets behov, och SLII® är den mest använda ledarskapsmodellen i världen. Blanchard är ledarskapsutbildningsexperten på alla organisationsnivåer och den mest populära kompetensutvecklingspartnern bland Fortune 500-företagen. Bolagets läror används också för coachning av personalen i medelstora bolag, på den offentliga sektorn, inom utbildningssektorn och i icke-statliga organisationer.

Vi har ensamrätt att representera The Ken Blanchard Companies i Finland och vi ansvarar för Blanchard Finlands verksamhet.

Blanchard ligger i framkant vad beträffar att förena teknologi med strategier för kompetensutveckling och lärupplevelser.

Våra kunder stöttas av experter vid Blanchards kompetenscentrum. Dessa experter har specialiserat sig i prestationsförmåga, lärdesign, utveckling av lärupplevelser, mätning och utvärdering av effektivitet och samt utbildningsteknologi.

Alla våra Blanchard-utbildningsprogram är också tillgängliga som högklassiga och välbeprövade webbinarium eller som hybridutbildningar i multiformat, helt enligt dina behov.

Avkastning på din utvecklings-investering

För oss är det viktigt att vårt samarbete ger dig mätbara resultat. Vi har målmedvetet och långsiktigt utvecklat våra utbildningar, coachingar och utvecklingsprojekt för att de ska vara så effektiva som möjligt och satsat på att ta fram tillförlitliga mätare – och arbetet fortsätter. Vi räknar ut en avkastning på den satsning (ROI) du gör då du utbildar chefer och övrig personal. I bredare utvecklingsprojekt kan vi förutse och konstatera kassaflödet för projektet på resultatenhets- och/eller organisationsnivå. Detta är helt unikt i Finland.

Ta kontakt!

Educo Valmennustalo Oy
Hertig Johans Parkgata 21
20100 Åbo
tfn 02 2828 511
info@educo.fi