Organisaation johtaminen

Yksilöiden päivittäistä toimintaa, ajattelua ja valintoja ohjaavat arvot, uskomukset ja opitut tavat ovat tekijöitä organisaatiokulttuurin taustalla. Vaikka johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli organisaatiokulttuurin muodostumisessa ja sen rakenteiden varmistamisessa, emme voi oikeasti muuttaa kulttuuria, jos tähän muutosprosessiin ei valjasteta jokaista organisaation jäsentä. Aito muutos lähtee yksilöistä, koska vallitseva organisaatiokulttuuri on syvällä ihmisten ajattelussa ja sitä kautta päivittäisessä toiminnassa.

Joukko ihmisiä keskustelee neuvotteluhuoneessa ison pöydän ääressä
Työyhteisön toiminnan tai toimimattomuuden taustalla vaikuttaa organisaatiossa vallitseva kulttuuri. Työyhteisön kulttuuri sanelee sen, miten ihmiset käyttäytyvät. Vanhat työntekijät kulttuuri panee käyttäytymään kuten ennenkin, uudet se nielaisee ja sosiaalistaa käyttäytymään kuten muutkin. Siksi sanonnalla siitä, että kulttuuri syö strategian aamupalakseen, on vinha perä.

Onneksi organisaatiokulttuuria voi rakentaa, muuttaa ja kehittää, kuten mitä tahansa asiaa työpaikalla. Kaikki alkaa onnistuneesta itsensä johtamisesta. Vain itsensä johtajia voi johtaa. Johdon ja esimiesten täytyy luoda optimaalinen ympäristö, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus motivoitua ja johtaa itseään. Itsensä johtaminen on opittava taito ja ajattelutapa, kuten motivaatiokin. Ilman henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista organisaation toiminnan kehittäminen epäonnistuu, innovatiivisuus ja luovuus vähenee ja tavoitteet eivät toteudu. Laajemmin voidaan puhua työyhteisötaitojen kokonaisuudesta, joiden avulla jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa työyhteisön toimintaan.
Muutos on mahdollista - ja jatkuvaa

Ihmisten johtaminen muutoksessa

Ihmisten johtaminen muutoksessa -valmennus auttaa jokaista johtajaasi johtamaan muutoksia, jotka onnistuvat. He oppivat kuuntelemaan ja kertomaan, sitoutumaan ensin itse ja tekemään sen jälkeen yhteistyötä ylimmän johdon ja omien johdettaviensa kanssa.

Kulkeeko tieto?

Tehosta viestintää!

Kulkeeko tieto, kiinnostuiko joku? Toimiva viestintä on yrityksen ja yhteisön elinehto. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tulee kantaa samaa sanomaa ja johtaa samaan suuntaan – huolimatta moniäänisyydestä, monipaikkaisuudesta ja kanavien kirjosta. Educon koulutukset, työpajat, valmennukset ja luennot takaavat yrityksesi menestyksen, torjuvat mainekriisit ja nostavat yrityksesi viestinnän pysyvästi tasolle, joka näkyy myös viivan alla.

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
- Puhelin
02 2828 511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu, 20100 Turku