Johtamisen

kehittäminen
Kun johdat osaavasti, johdonmukaisesti ja innostavasti, varmistat että henkilöstösi tekee parhaansa. Johtajuuden kehittäminen ja uusien johtamiskäytänteiden oppiminen ja arviointi poistaa onnistumisen esteitä. Hyvä johtaminen luo kasvun ja menestyksen kulttuurin. Heikot johtamistaidot aiheuttavat organisaatioille miljoonien kustannukset joka vuosi. Ne nakertavat työntekijöiden sitoutumista, asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden tuottavuutta.
Parhaat johtajat parhailla valmennuksilla

Maailman johtamiskoulutuksen terävin kärki

Menestymisen kulttuurin rakentamisessa autamme sinua maailman parhailla ja laajasti testatuilla työkaluilla, kuten Blanchardin SLII®-mallilla. Se perustuu yli 30 vuoden tutkimukseen, miljoonien tuntien kokemukseen arjen työpaikoilla ja luokkahuoneissa sekä johtamisen kehittämisen parhaiden asiantuntijoiden osaamiseen. SLII®-malliin on valmennettu yli viisi miljoonaa johtajaa ja tiimin vetäjää kaikkialta maailmasta.

Itsensä johtaminen

Auta ihmisiä tulemaan itsensä johtajiksi, koska silloin he oppivat tuntemaan kykynsä ja valtansa. Heistä tulee ongelmien ratkaisijoita, ei vain ongelmien osoittajia.

Vain itsensä johtajia voi johtaa.

Yksilön johtaminen

Ei ole yhtä oikeata tapaa johtaa. Ihmisten osaaminen, kokemus ja itseluottamus vaihtelevat. Vaikka rakenteet olisivat kunnossa, tilanteet ovat erilaisia. Jokainen tarvitsee juuri hänelle sopivan määrän ohjausta ja tukea tavoitteissaan ja tehtävissään.

Tiimin johtaminen

Aito muutos lähtee yksilöistä, koska vallitseva organisaatiokulttuuri on syvällä ihmisten ajattelussa ja sitä kautta päivittäisessä toiminnassa. Kun johdat osaavasti, johdonmukaisesti ja innostavasti, varmistat että tiimisi tekee parhaansa. Organisaatiokulttuuria voi rakentaa, muuttaa ja kehittää, kuten mitä tahansa asiaa työpaikalla.

Organisaation johtaminen

Yksilöiden päivittäistä toimintaa, ajattelua ja valintoja ohjaavat arvot, uskomukset ja opitut tavat ovat tekijöitä organisaatiokulttuurin taustalla. Vaikka johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli organisaatiokulttuurin muodostumisessa ja sen rakenteiden varmistamisessa, emme voi oikeasti muuttaa kulttuuria, jos tähän muutosprosessiin ei valjasteta jokaista organisaation jäsentä. Aito muutos lähtee yksilöistä, koska vallitseva organisaatiokulttuuri on syvällä ihmisten ajattelussa ja sitä kautta päivittäisessä toiminnassa.

Paras tuotto investoinnillesi

Johtajuuden kehittäminen kannattaa

Blanchard on analysoinut yli 200 organisaatiota johtamiskoulutuksen ROI -laskentamallin avulla (johtamisen kehittämiseen sijoitetun pääoman tuotto). Analyysissa havaittiin, että huonot johtamiskäytänteet maksoivat organisaatioille vuosittain 7 % niiden liikevaihdosta. Tämä johtui huonojen johtamiskäytänteiden negatiivisesta vaikutuksesta työntekijöiden sitoutumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja työntekijöiden tuottavuuteen*.

Johtajuuden kehittäminen todella kannattaa. Organisaatiokohtainen johtamiskoulutus tuottaa tavallisesti vähintään kahdeksankertaisesti siihen sijoitetun pääoman verran.

*The Ken Blanchard Companies, Making the Business Case for Leadership Development: The 7% Differential. Escondido, CA, USA: The Ken Blanchard Companies, 2011.