Legendaarinen palvelu™

-valmennus
Joka ainoa kerta, kun kohtaat asiakkaan, rakennat asiakassuhdetta paremmaksi tai huonommaksi. Hyvää asiakaspalvelua kohtaamme toisinaan, mutta loistavaa ani harvoin. Siksi hyvin tyytyväisiä asiakkaita on vähän. Legendaarinen palvelu™ -valmennus luo palvelukulttuurin, joka saa asiakaspalvelun loistamaan ja asiakkaat palamaan uudelleen!
Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa 6-7 kertaa enemmän kuin pitää kiinni vanhasta asiakkaasta. *
89 % kuluttajista hakeutuu kilpailijan luokse, kun hän on saanut huonon palvelukokemuksen. **
89 % kuluttajista hakeutuu kilpailijan luokse huonon palvelukokemuksen jälkeen **
*2011 Customer Experience Impact Report, Oracle **White House Office of Consumer Affairs

Palveluhenkisen kulttuurin arvo

Yritykset, jotka tarjoavat loistavaa asiakaspalvelua, tietävät, että heidän työntekijänsä ja heidän rakentamansa asiakassuhteet ovat yrityksen kaikkein tärkeintä omaisuutta. Niissä rakennetaan palveluhenkistä kulttuuria tietäen, että loistava asiakaspalvelu alkaa onnistuneesta organisaation sisäisestä asiakaspalvelusta, laajentuen ulkoisten asiakkaiden palvelemiseen. Loistavaa asiakaspalvelua tarjoavissa yrityksissä etulinjan asiakaspalvelijoille annetaan valtuutus tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia ja ylittää asiakkaiden odotukset. Tämän tuloksena asiakasuskollisuus kasvaa, palvelun laatu kehittyy, myynnin kustannukset vähenevät mutta myynti kasvaa.

Legendaarinen palvelu™ -valmennus (Legendary Service®) on tarkoitettu yrityksesi ja organisaatiosi johtajille sekä etulinjan asiakaspalvelijoille. Valmennus opastaa, miten he systemaattisesti tuottavat loistavaa asiakaspalvelua ja asiakaskokemuksia, jotka tuovat sisäiset ja ulkoiset asiakkaat takaisin yhä uudelleen. Loistavuudesta syntyy palvelukulttuuri, joka on yrityksesi ehdoton kilpailuetu.

Monet tietävät, että hyvä asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä. Toimivan palveluhenkisen kulttuurin luominen voi kuitenkin olla haastavaa. Legendaarinen palvelu™ valmennusohjelma opettaa asiakaspalvelijasi tarjoamaan jatkuvasti erinomaista palvelua ja saamaan asiakkaasi palamaan uudelleen. Se luo todellista kilpailuetua yrityksellesi.

Tarjoa loistavaa palvelua

Hanki tyytyväisiä asiakkaita

Tyytyväiset asiakkaat tulevat takaisin ja ostavat lisää. He suosittelevat palveluasi ystävilleen ja perheelleen.

Vähennä myynnin kustannuksia

Kun ymmärrät paremmin asiakkaittesi tarpeet ja halut voit säästää uusien asiakkaiden hankinnassa ja pidät vanhat asiakkaasi tyytyväisinä.

Luo asiakaslähettiläitä

Sitoutuneista asiakkaista tulee suurimpia fanejasi, asiakaslähettiläitäsi. He toteuttavat vaikuttavaa ja tehokasta suusta suuhun markkinointia erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Parhaimmillaan he synnyttävät viraalihitin.

Kerää palautetta ja kehity

Asiakkaasi ovat parhain palautteen lähde, joka auttaa sinua parantamaan palveluasi ja kehittämään uusia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Palautteen avulla kehityt nopeammin kuin kilpailijasi.

Legendaarinen palvelu™ valmennusohjelman avulla:

1

Saat henkilöstösi omaksumaan palveluun keskittyvän vision, arvot ja käyttäytymisen

2

Opit segmentoimaan asiakkaasi tarve- ja halulähtöisesti

3

Valtuutat työntekijäsi rakentamaan hyviä asiakassuhteita

4

Kasvatat asiakkaittesi uskollisuutta ja lisäät tuloja

Legendaarinen palvelu™ -valmennusmalli

* Sitoutuminen * Havainnointi * Reagointi * Omistajuus