— Blogi, SLII®-valmennus

Johtamisen vaikutus organisaation tulokseen

Johtamisen kehittäminen ja johtamiskoulutukset on pitkään nähty tärkeänä osana tuottavia työyhteisöjä. Tutkimuksilla on nyt myös osoitettu, että onnistuneilla johtamisen kehittämishankkeilla on mitattavissa olevia vaikutuksia.

The Ken Blanchard Companies® on tutkinut johtamista ja kerännyt siitä tietoa neljänkymmenen vuoden ajan. Tutkimuksissa on osoitettu, että kouluttamalla työntekijöitä tuottavaan ja innostavaan johtamiseen saavutetaan mitattavia etuja. Tutkimusten mukaan tehokas johtaminen parantaa työyhteisöjen tuottavuutta ja auttaa työntekijöitä saamaan kaiken irti potentiaalistaan.

Tie onnistumiseen

Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla harvat organisaatiot uskovat kykenevänsä hyödyntämään työntekijöidensä täyden potentiaalin. Vaikka osaavien työntekijöiden potentiaalin kehittäminen onkin kaikkien organisaatioiden tavoite, tätä tavoitetta on usein vaikea saavuttaa.

Ei ole realistista odottaa, että työntekijät ovat alusta asti itsenäisiä saavuttajia. Vain pieni osa työntekijöistä pystyy hyödyntämään täyttä potentiaaliaan työyhteisöön liityttyään. Suurin osa työntekijöistä on keskitason suorittajia, ja jotkut saattavat alisuoriutua tai jopa irtisanoutua pian aloittamisensa jälkeen. Tämä johtaa tuottavuuden laskuun ja uusien työntekijöiden rekrytoinnista, palkkauksesta ja kouluttamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Blanchardilla ollaan huomattu, että näitä organisaatioita yhdistää tarve
löytää parempia tapoja kehittää työntekijöitään. Kun työntekijöitä
tuetaan coachauksella, suoritusten johtamisella ja tilanteisiin soveltuvilla johtamistyyleillä, he saavat ajan mittaan riittävästi itseluottamusta ja osaamista, jotta he voivat parantaa tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan sekä kehittyä huippusuorittajiksi.

Työntekijöiden johtaminen heidän tarpeidensa ja kehitysvaiheidensa mukaan tuo taloudellista etua

Jokaisessa työyhteisössä on oppijoita. He ovat uusia työntekijöitä tai kokeneita työntekijöitä, jotka saavat uusia tehtäviä. Luonnollisesti heidän osaamisensa uuteen tehtävään on vielä vähäistä. Tehtävään sitoutuminen saattaa kuitenkin vaihdella hyvinkin vahvasta aina välttelyyn saakka (K1–K2, katso lisätietoa SLII®:sta sivupalkista). Tällaisten työntekijöiden johtaminen vaatii aikaa ja panostusta. Alkuvaiheessa vähäinen tuottavuus ei usein riitä kattamaan kustannuksia, joita heidän organisaatiolta vaatimansa aika, koulutus, välineistö ja muut resurssit synnyttävät.

Kun työntekijät kehittävät osaamistaan ja itsevarmuuttaan, heistä tulee tuottavampia ja he tarvitsevat vähemmän ajallista ja taloudellista panostusta. Oikeanlaisella johtamisella ja coachauksella työntekijöistä kehittyy ajan
mittaan itsenäisiä saavuttajia (K4), jolloin heidän tuottavuutensa kasvaa eksponentiaalisesti. Johtajan tehtävänä on auttaa työntekijöitä kehittymään nopeasti ja tehokkaasti ennustettavia kehitysvaiheita hyödyntämällä. Useimmilla johtajilla ei kuitenkaan ole valmiutta suoriutua tästä tehtävästä.

SLII® – Avain työntekijöiden kehityksen nopeuttamiseen

Kannustaaksesi työntekijöitäsi parhaaseen suoritukseensa tarvitset johtajia, jotka osaavat tukea työntekijöitä etenemään nopeasti kehitysvaiheiden läpi huippusuorittajiksi. SLII®:n avulla autat työntekijöitäsi saavuttamaan uusia kehitysvaiheita ja parannat tuottavuutta.

Ilman oikeanlaisia johtamistyylejä työntekijöiden kehittyminen voi pysähtyä tai jopa taantua ja heidän suorituskykynsä voi heiketä. Blanchardin tutkimukset ovat osoittaneet, että valtaosa johtajista ei osaa hyödyntää erilaisia johtamistyylejä joustavasti tilanteen mukaan.

 • 54 % johtajista käyttää yleensä vain yhtä johtamistyyliä
 • 34 % johtajista käyttää kahta johtamistyyliä
 • 11 % johtajista käyttää kolmea johtamistyyliä
 • ja vain 1 % johtajista käyttää kaikkia neljää johtamistyyliä

Maailman kattavimpana ja käytetyimpänä johtamisen kehittämismallina SLII® tarjoaa yksinkertaisen ja käytännöllisen menetelmän työntekijöiden, ajankäytön ja resurssien tehokkaaseen kehittämiseen. Sen avulla johtajasi voivat auttaa työntekijöitään kehittymään itsenäisiksi saavuttajiksi. SLII:n avulla voit myös varmistaa, että työntekijöiden tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Työntekijän kehitysvaihe voi vaihdella neljän vaiheen välillä riippuen siitä, miten tuttu kulloinkin käsillä oleva tehtävä hänelle on. Siksi johtajan tulee käyttää kulloinkin soveltuvaa johtamistyyliä tuottavuuden maksimoimiseksi, ilmapiirin parantamiseksi ja tulosten tuottamiseksi pitkällä aikavälillä.

Kun työntekijän suorituskyky paranee ja hän siirtyy kehitysvaiheesta toiseen,
hän tekee työnsä tehokkaammin. Tuottavuus kasvaa eksponentiaalisesti, kun työntekijä yltää K4-vaiheeseen (itsenäinen saavuttaja) keskeisissä tehtävissään tai tavoitteissaan. Lopputuloksena on työyhteisö, jossa työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja ovat siksi sitoutuneempia.

Saako organisaatiosi kaiken hyödyn työntekijöidensä potentiaalista?

Onko johtajillasi valmiudet auttaa työntekijöitään kehittymään huippusuorittajiksi?

SLII®-malli

SLII®-johtaminen on maailman käytetyin johtamisen menetelmä, jonka avulla annat johtajillesi valmiudet auttaa työntekijöitänsä kehittymään itsenäisiksi huippusuorittajiksi.

 

SLII® Käyrä

 • Jos organisaatiolla ei ole kunnollista johtamisen kehitysstrategiaa, arviomme mukaan vain noin puolet työntekijöistä saavuttaa kehitysvaiheen K3.
 • Organisaatiot, joiden kanssa olemme työskennelleet, ovat arvioineet kehitysvaiheen
  K3 yleisen tuottavuuden ja suorituskyvyn olevan noin 60–65 %.
 • Kun valtaosa organisaation työntekijöistä yltää kehitysvaiheisiin K3 ja K4, organisaation tuottavuus voidaan maksimoida.
 • Johtamiskoulutuksen toteuttamisen jälkeen monet organisaatiot ovat havainneet huomattavaa kehitystä siinä, miten moni työntekijä on siirtynyt kehitysvaiheesta K3 vaiheeseen K4 keskeisten tehtävien osalta.
 • Tämä osoittaa, miten
  paljon kehityspotentiaalia organisaation suorituskyvyssä ja tehokkuudessa onkaan
  ja miten paljon tehokkaalla johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden kehittymiseen.

Johtamisen vaikutus organisaation tulokseen © 2017 The Ken Blanchard Companies. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi kielletty.