— Blogi

Kummat saattelevat johtajan menestykseen

Narsismi, machiavellismi ja psykopatia muodostavat niin kutsutun persoonallisuuden dark triadin eli pimeän kolmikon. Kaikkea näitä kolmea luonnehtii ongelmallinen tyyli hoitaa ihmissuhteita, lyhyen tähtäimen tavoitehakuinen käyttäytyminen sekä muiden manipuloiminen. Dark triad -piirteitä on kuvattu myös ihmisen pimeän puolen ytimenä, joka pätee yhtä lailla johtamiskäyttäytymiseen.

Narsismiin liittyy eri tavoin liioiteltu itsetunto. Narsismiin liittyy myös itseihailu, jolle on ominaista taipumus suureelliseen ajatteluun itsestä ja omista taidoista. Ylimielisyys ja siihen liittyvä käytös, tarve hallita muita sekä usko omien kykyjen ja persoonallisuuden erinomaisuuteen johtajana myös kuvaavat narsistin ominaispiirteitä. Machiavellismin ydin puolestaan on “tarkoitus pyhittää keinot”-ajattelu. Machiavellisti on piittaamaton perinteisestä moraalista ja hän käyttää usein kaksinaamaisia ihmissuhdestrategioita (kuten imartelua tai huijaamista) päästäkseen tavoitteisiinsa. Hänellä on lisäksi kyyninen ihmiskuva ja maailmankuva, johon liittyy luottamuspula suhteessa muihin. Machiavellistit kuitenkin näkevät itsensä, kykynsä ja mahdollisuutensa realistisesti -toisin kuin narsistit. Psykopatia sisältää näistä kolmesta kaikkein ongelmallisimpia piirteitä. Vain harvat narsistit ovat psykopaatteja mutta psykopaatit kyllä ovat narsistisia. Psykopatiaa luonnehtii kuitenkin ennen kaikkea kyvyttömyys kokea tunteita ja kyvyttömyys kehittää toimiva omatunto. Hän on kylmäverinen ja piittaamaton muiden hyväksikäyttäjä, joka valehtelee ja muuntelee totuutta sujuvasti ja toistuvasti. Narsisti kykenee tuntemaan empatiaa, syyllisyyttä ja katumusta – psykopaatti ei.

Mitä on menestys?

Joskus kuulee sanottavan, että ”eikö jokaisen johtajan pidäkin olla hieman narsistinen menestyäkseen”. Tämä riippuu siitä mitä tarkoitetaan menestymisellä. Tutkimusten perusteella tiedämme, että useita pimeän kolmikon ominaispiirteitä omaavat johtajat motivoituvat eniten henkilökohtaisesta etenemisestä ja vallasta ja että jossakin määrin he myös onnistuvat näitä toimintansa ja käyttäytymisensä myötä saavuttamaan. Mutta tiedämme myös sen, että kun dark triad piirteitä on paljon samassa ihmisessä, kääntyvät ne lopulta häntä ja hänen menestymistään vastaan: useimmiten työtä kuitenkin tehdään yhdessä muiden kanssa. Pelon, kyynisyyden, itsekkyyden, manipuloinnin ja luottamuspulan kautta johtamista tuskin voidaan kuvata vastavuoroiseksi yhteistyöksi. Pimeän kolmikon piirteet ovat negatiivisessa yhteydessä empatiaan, myötätuntoon ja tyytyväisyyteen elämässä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän henkilöllä on dark triad -piirteitä, sitä vähemmän hän kokee onnellisuutta elämässään. Jos menestymisen mittarina siis pidetään rahaa ja ylenemistä, voi persoonallisuuden pimeämmillä puolilla niitä jossakin määrin saavuttaa. Mutta jos menestymisenä pidetään onnellisuutta ja yhteisten tavoitteiden onnistunutta saavuttamista, tarvitaan tähän persoonallisuuden valoisampia puolia.

Jos persoonallisuuden pimeiden puolien kuvauksista tuli mieleen joitakin työelämän tyyppejä niin meistä jokainen varmasti yhtä lailla tietää sellaisen tyypin, joka jollakin tavalla luontaisesti säteilee positiivista energiaa ympärilleen. Hän antaa luontevasti ja pyyteettömästi muille aikaansa, osaamistaan ja tukeansa. Johtajana hän motivoituu muiden onnistumisen mahdollistamisesta, hän osaa aidosti kuunnella, hän välittää ympärillään olevista ihmisistä, hyväksyy virheitä, luottaa muihin ja tunnistaa ihmisten parhaimmat ominaisuudet. Viimeaikaiset tutkimukset ovatkin tunnistaneet dark triadin ohelle light triadin – valoisan kolmikon. Kantianisti kohtelee muita ihmisiä hyvin jo sinänsä, eikä vain välineinä jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Humanisti puolestaan kohtelee kaikkia arvostavalla tavalla. Ihmisyyden hyvyyteen luottavat puolestaan nimensä mukaisesti lähtökohtaisesti uskovat ihmisten ja ihmiskunnan hyvyyteen. Valoisan kolmikon ominaispiirteet ovat yhteydessä mm. menestyneeseen tiimityöhön, tunnollisuuteen, avoimuuteen sekä onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämässä.

Valoa ja pimeää

Valoisa kolmikko ja pimeä kolmikko eivät kuitenkaan olen toisensa poissulkevia vastakohtia siten, että ihminen mustavalkoisesti kuuluisi vain jompaankumpaan ääripäähän. Vaikkakin ne ovat käänteisessä yhteydessä toisiinsa, tutkimukset kuitenkin osoittavat, että meissä kaikissa on jossakin määrin sekä valoisia että pimeitä puolia molemmista kolmikoista. Voimmekin ajatella light triadin ja dark triadin välillä olevan jana, jolle me kaikki sijoitumme johonkin kohtaan.

Jotta työnteko, johtaminen ja elämämme ylipäätään olisi mielekästä ja menestyksekästä kaikin tavoin, on tärkeää tuntea oma käyttäytymisensä, sen vaikutukset toisiin ja sen seuraukset. Meillä jokaisella on taipumusta jonkin verran yli- tai aliarvioida omia ominaisuuksiamme. Jos haluat tarkentaa omaa itsereflektiotasi omien valoisien ja pimeiden piirteittesi suhteen, pääset alkuun esimerkiksi pohtimalla näitä väittämiä ja vastaamalla niihin itsellesi rehellisesti:

  • Ovatko ihmiset mielestäsi pääsääntöisesti hyviä vai pahoja?
  • Jos haluat/haluaisit olla johtaja, niin miksi tätä haluat?
  • Jos annat toiselle jotakin, odotatko vastapalvelusta?
  • Mitä muiden onnistuminen ja menestyminen saa sinussa aikaan?
  • Onko parempi olla luottamasta liikaa muihin?
  • Oletko koskaan valehdellut tai kertonut muunneltua totuutta saadaksesi tahtosi läpi?
  • Kuinka nopeasti pystyt antamaan anteeksi niille, jotka ovat satuttaneet sinua?

Tekstin tieteellinen lähde: Light vs. Dark Triad of Personality.

Taija Stoat
PsyM, Managing Partner
Fennos

Taija Stoat oli 12.4.2021 Hyvä, paha johtaminen -podcastin vieraana. Kuuntele: Ihmisen pimeä puoli ja johtaminen.

 

 

 

 

 

Artikkelikuva: Malik Earnest / Unsplash