Miksi Educo?

Educo Valmennustalo Oy on koko Suomen alueella toimiva tuloshakuinen ja innovatiivinen koulutus-, valmennus- ja asiantuntijatalo. Tarjoamme kattavan palvelukonseptin organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Asiakaskuntamme on laaja joukko erikokoisia, eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja julkisia organisaatioita.

Ajatuksemme ja toimintatapamme

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa toiminnassaan. Tässä kysymys on aina muutoksesta; uusista toiminta- tai ajattelutavoista. Uskomme ettei tulos parane, ellei nykyinen tekeminen muutu. Tekeminen ei puolestaan muutu jos osaaminen ja asenne eivät muutu.

Asiakkaamme määrittelevät aina haluamansa muutoksen. Analyysien ja asiakkaan tavoitteiden perusteella ehdotamme tilanteeseen parhaan näkemyksemme mukaista ja kustannustehokkainta ratkaisua. Se voi sisältää koulutusta, valmennusta, konsultointia, tutkimuksia tai erilaisten työkalujen rakentamista ja käyttöönottoa.

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö

Educon organisaatio koostuu n. 20 asiantuntijasta. Kouluttajamme, valmentajamme ja konsulttimme ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka kehittävät jatkuvasti osaamistaan. Alan viimeisin teoreettinen tieto yhdistettynä vahvaan työelämässä hankittuun käytännön kokemukseen, tuovat asiakkaidemme käyttöön vahvan ja monipuolisen kompetenssivarannon.

Arvojemme mukaisesti panostamme itse omassa organisaatiossamme henkilöstön tyytyväisyyteen. Tavoitteenamme olla toimialan paras työpaikka. Tässäkin asiassa ”suutarin lapsella” on oltava kengät!

Monipuoliset työkalut ja innovatiiviset valmennusmenetelmät

Emme vain kouluta tai valmenna yksittäisiä asioita vaan tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen kehittämiseen. Tarjoamme poikkeuksellisen kattavan palvelukonseptin liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Koulutuksemme ja valmennuksemme ovat erittäin vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä. Sovellamme näissä monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työkaluja sekä oppimista ja muutosta tukevia oppimisympäristöjä. Kehitämme aktiivisesti uusia innovatiivisia valmennusmenetelmiä.

Rahoitustuki

Teemme tiivistä yhteistyötä eri ELY-keskusten kanssa ja olemme puitetoimittajana mm. Yritysten kehittämispalveluissa. Osaan kehittämisprojekteista on mahdollisuus saada merkittävää rahoitustukea. Näistä kerromme mielellämme lisää.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaamme ovat tutkitusti yhteistyöhömme erittäin tyytyväisiä. Tästä kertoo pitkäaikaiset ja monipuoliset asiakassuhteet. Asiakkaamme arvostavat erityisesti palveluidemme räätälöintiä ja kehittämisellä saavutettuja konkreettisia tuloksia. Tutustu referensseihimme.

Visio

Tuloksellinen muutoskumppani.

Missio

Kehitämme asiakkaan osaamista ja liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Tuloshakuisuus
  • Ihmisten arvostus
  • Vastuullisuus