DISC Minä myyjänä –analyysi

DISC Minä asiakaspalvelijana –analyysi

Myynnin osaamis- ja kompetenssikartoitus

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja -haastattelut

Strateginen asiakastutkimus 

Asiakaspalvelu- ja myyntitilanteiden havainnointi

Mystery Shopping

Hävittyjen kauppojen ja asiakkuuksien tutkiminen