Työyhteisöviestintä

Innostava viestintä

Kun teet työyhteisöviestinnästä innostavaa, saat aikaan tuloksia. Työntekijät innostuvat työstään ja saavuttavat tavoitteensa. He tuottavat tietoa, jakavat ja jalostavat sitä. He osallistuvat strategian tekemiseen sen sijaan, että olisivat strategian jalkauttamisen ja johdon muiden toimenpiteiden kohteita.

Intranet ei ole hallinnon puisevaa monologia, vaan paikka, josta jokainen löytää tarvitsemansa tiedot nopeasti. Tietoa ei pantata eikä palautetta pihdata, vaan tieto jalostuu vuorovaikutuksessa ja jokainen oppii useammin onnistumisistaan kuin epäonnistumisistaan.

Onnistut siinä, kun työpaikkasi viestintä ei kulje ylhäältä alas vaan vaakasuoraan. Silloin viestit työntekijöiden kanssa sen sijaan että viestisit heille.

Miksi työyhteisöviestintä on niin usein latteaa?

Työyhteisöviestinnän innostavuus kaatuu yleensä kahteen asiaan.

Ensinnäkin siihen, että viestintää ei suunnitella. Silloin ihmiset eivät tunne työpaikan viestinnän pelisääntöjä. Se taas johtaa siihen, että jokainen viestii omalla tavallaan sen sijaan että viestisi talon tavalla. Se oma tapa on yleensä kirjoittaja- tai puhujakeskeistä sen sijaan että se olisi vastaanottajakeskeistä. Siksi viestinnästä tulee yleensä tylsää ja sekavaa, ja vaikka määrä vielä olisi sopiva, laatu mättää.

Toinen syy viestinnän latteuteen on se, että työpaikan kanavapaletti on sekaisin. Silloin ihmiset eivät tiedä, mitä viestintäkanavaa käytetään mihinkin. Lopputulos on, että jokainen käyttää sitä kanavaa, mikä itseä miellyttää, sen sijaan että käyttäisi tilanteeseen ja tavoitteeseen parhaiten sopivaa kanavaa.

Joten. Kun maltat käyttää hetken viestinnän suunnitteluun, saat joukkoistettua työntekijäsi liiketoimintanne kehittäjiksi.

Innostava työyhteisöviestintä™ ja Innostava projektiviestintä™

Innostava työyhteisöviestintä™ ja Innostava projektiviestintä™ ovat valmentajamme Sirke Lohtaja-Ahosen kehittämiä viestinnän kehittämiskonsepteja. Näissä työskentely tapahtuu viestinnän työpajoissa ja lopputuloksena syntyy aina konkreettinen viestintäsuunnitelma. Se voi koskea työyhteisöviestintää tai jotain sen osa-aluetta, esim. johtamisviestintää, projektiviestintää tai verkkoviestintää. Suunnitelman ansiosta sinä ja muut tiedätte, miksi työpaikallasi viestitään, miten ja milloin sekä kuka viestintää tekee ja kuka siitä vastaa. Ja että kaikilla on oikeus ja velvollisuus osallistua viestinnän tekemiseen.

Kenelle innostavan viestinnän työpaja sopii?

Päätoimisille ja oto-viestijöille, jotka haluavat tehostaa työpaikkansa viestintää ja kytkeä sen liiketoimintaan aiempaa tiiviimmin. Erityisen hyvin innostavan viestinnän työpaja sopii niille, jotka ovat uudistamassa työyhteisöviestinnän suunnitelmaansa tai joilla ei vielä ole suunnitelmaa lainkaan. Ja joiden yksinäisillä harteilla lepää koko työyhteisöviestinnän kehittäminen, koordinointi ja tekeminen.

Näin teet työpaikkasi viestinnästä innostavaa? 

Kun haluat tehdä työpaikkasi viestinnästä innostavaa, tilaa meiltä innostavan viestinnän työpaja. Silloin etenemme näin:

  1. Sinä kuvaat valmentajallemme työyhteisöviestintänne nykytilan ja tavoitteet sekä liiketoimintanne tavoitteet ja tutustutat hänet organisaationne strategiaan.
  2. Sinä ja valmentajamme mietimme, mikä on sinulle ja teille parasta: yksinäinen puurtaminen vai viestintätiimin perustaminen, viestintäsuunnitelman tekeminen vai sparraus, johdon ja henkilöstön herättely vaiko jokin muu.
  3. Sovimme työpajan tavoitteista, sisällöstä ja kestosta.
  4. Valmentajamme vetää työpajan sinulle, uusille tai vanhoille oto-viestijöille tai teille kaikille.
  5. Valmentajamme auttaa sinua pukemaan sinun ja muiden ajatukset sanoiksi ja kuviksi. Eli hän auttaa sinua tekemään viestintäsuunnitelman. Tai voimme toki tehdä myös sen puolestasi.