Tag

työyhteisöviestintä arkistot - Educo Valmennustalo

Tutustu viestintävalmentajaamme Sirkeen

Kirjoittaja | Kouluttajat

Sirke Lohtaja-Ahonen, FM

 

Olen viestintävalmentaja ja tietokirjailija, lukijalähtöisten tekstien mestari ja ihmisten innostaja, jonka intohimo on kielen voima. Kaksikymppisenä oivalsin, että minua kiinnostaa kieli viestinnän välineenä ja lähdin opiskelemaan suomen kieltä, psykologiaa ja tiedotusoppia. Kolmikymppisenä tein gradun suomalaisesta purjehdussanastosta ja sain kokea viestinnän koko kirjon eläkeyhtiön viestijänä. Nelikymppisenä sain humanistisen herätyksen ja siirryin talous- ja sijoittajaviestinnän konsultista viestinnän kouluttajaksi. Viisikymppisenä kirjoitin kolmannen viestintäkirjani ja iloitsen siitä, että saan tehdä työtä, jossa toteutan ammatillista tarkoitustani: teen työpaikoista parempia tukenani tärkeimmät arvoni auttaminen, rehellisyys ja iloisuus. 

Osaamisalani

Teen työpaikkojen viestinnästä innostavaa, palautteesta vaikuttavaa ja teksteistä lukijalähtöisiä. Lisäksi autan ihmisiä motivoitumaan ja johtamaan itseään muutenkin. Näistä kaikista pidän sytykepuheenvuoroja, valmennuksia ja työpajoja. Ja konsultoin. 

Millaisia tuloksia valmennuksillani saa aikaan?

Suosittelen asiakkaalleni aina menetelmää, joka auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Sytykepuheenvuoroissa ihmiset oivaltavat, valmennuksissa harjoittelevat, työpajoissa kehittävät. Lopputuloksena on esimerkiksi se, että ihmiset osaavat hakea ja antaa palautetta tai että ihmiset osaavat kirjoittaa niin, että lukija ymmärtää tekstin ja kiinnostuu ja innostuu sen sisältämästä asiasta. Tai että johtoryhmä ymmärtää, miten työyhteisöviestintää kannattaa kehittää niin, että siitä tulee yrityksen menestystekijä. Tai että viestintävastaava saa käyttöönsä työyhteisöviestinnän suunnitelman, joka auttaa työpaikkaa vaikka siinä, että vuoropuhelun määrä lisääntyy ja laatu paranee.

Mitä muuta teen valmennusten lisäksi?

Korjaan vaatteita, hoidan kukkia, mökkeilen, laulan, tanssin, crossfittaan.

Sirken kehittämiä valmennuskokonaisuuksia ovat mm. Innostavan työyhteisöviestinnän™ valmennus sekä Palautepyörä™.

Seuraa Sirkeä:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sirkelohtaja/
Twitter: @SirkeLohtaja

Organisaation kulttuuri muuttuu kun ajattelu ja käyttäytyminen muuttuu

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Johdolla on tärkeä rooli toimia moottorina oikean organisaatiokulttuurin luomisessa. Organisaatiokulttuurin luomisessa ja muuttamisessa keskeistä on organisaation yhteiset arvot sekä muutosta tukeva työyhteisöviestintä.

Ihmisillä on luontainen tarve määritellä itse tavoitteita, jotka eivät aina ole linjassa organisaation yhteisten tavoitteiden kanssa. Educon toimitusjohtaja ja johtamisen valmentaja Janne Annusen mukaan yhteisiin tavoitteisiin päästään silloin, kun koko organisaatio omaksuu yhteisen tavan ajatella ja toimia.

– Organisaatiokulttuurin ja tavoitteiden luomisessa ja muuttamisessa arvot ovat oleellinen työväline, sillä niissä on lopulta kyse yhteisesti sovitusta ajattelusta ja käyttäytymisestä, Annunen sanoo.

Hänen mukaansa tämän työvälineen onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin, että arvot pystytään muuttamaan kauniista sanoista konkreettisiksi arjen teoiksi. Työyhteisöviestinnällä on tässä suuri merkitys.

Työyhteisöviestinnästä kulttuurimuutoksen työkalu

Jokaisella työpaikalla viestitään, mutta miten? Jos viestintä koostuu enimmäkseen johdon ja hallinnon yksinpuhelusta, työntekijät passivoituvat. Silloin he eivät anna parasta työpanostaan eivätkä sitoudu työhönsä, eikä johto kuule heidän näkemyksiään eikä ideoitaan.

– Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja osallistua työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Tämä onnistuu, kun työntekijä kokee, että johto arvostaa hänen ajatuksiaan, sanoo Educon viestintävalmentaja Sirke Lohtaja-Ahonen.

Siksi kulttuurimuutos kannattaa käynnistää antamalla ihmisille työkalut keskustelujen käymiseen eli vuoropuheluun.

Lohtaja-Ahonen suosittelee, että ensin kannattaa analysoida työpaikan viestinnän kanavat ja käytännöt ja pohtia, tukevatko ne vuoropuhelua vai yksinpuhelua.

Kulttuurimuutoksen voi käynnistää myös jostakin työyhteisöviestinnän osa-alueesta, esimerkiksi johtamisviestinnästä.

– Jos johtamisviestintä on sitä, että esimies ja työntekijä keskustelevat keskenään vain harvoin ja silloinkin äänessä on enimmäkseen esimies, remonttiin on tarvetta, Lohtaja-Ahonen sanoo ja kertoo, kuinka vuoropuhelua voi helposti toteuttaa:

– Yksi tehokas tapa on käynnistää viikoittaiset 1+1-keskustelut, joihin asialistan tekee työntekijä. Näin työntekijä oppii hakemaan sellaista johtamista, jota hän tarvitsee. Silloin hän saa äänensä kuuluviin, eikä esimiehen tarvitse arvailla, miten häntä kannattaisi johtaa.

Katso alkuperäinen artikkeli Businessoppaasta