Tiimin viisi toimintatasoa The Five Behaviors

Tiimin viisi toimintatasoa -valmennus perustuu Patrick Lencionin luomaan tiimimalliin, jossa tiimi saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan. Valmennuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa voittava tiimikulttuuri.

Tiimiprofliili

Voittajatiimi rakennetaan viidessä eri tasossa

1

Luottamus

Luottamus on mahdollista vain silloin kuin tiimin jäsenet suostuvat olemaan täysin haavoittuvaisia suhteessa toisiinsa. Tiimiläiset luottavat siihen, että tiimin jäsenten pyrkimykset ovat hyviä, eikä kenenkään tarvitse suojautua tai varoa toisiaan.

2

Konflikti

Kaikki tiimit tarvitsevat rakentavia konflikteja kasvaakseen. Näin siitäkin huolimatta, että suuri osa meistä koittaa niitä välttää, varsinkin työelämässä. Kun tiimiläisten välinen suhde rakentuu luottamuksen varaan, konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. Rakentava konflikti auttaa tuottamaan parhaan ratkaisun nopeimmassa mahdollisessa ajassa. Ilman politikointia, taktikointia tai pelaamista keskustelu on avointa ja positiivisella tavalla haastavaa.

3

Sitoutuminen

Toimiva tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä. Tiimi on kestävä vain, jos kaikki haluavat sitoutua ja siirtyä eteenpäin.

4

Vastuullisuus

Tehokkaat tiimit eivät karta puuttumista toisten tiimiläisten tekemisiin, mutta sekin edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta. Kyse ei ole toisten asioihin puuttumisesta vaan tilivelvollisuudesta. Tiimin jäsenet varmistavat, että alisuoriutujat kokevat painetta parantaa suoritustaan. He tunnistavat mahdolliset ongelmat nopeasti kyseenalaistamalla epäröimättä toistensa lähestymistapoja ja synnyttävät keskinäistä kunnioitusta, koska kaikilla tiimiläisillä on samat korkeat laatuvaatimukset.

5

Tulokset

Tiimin tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Tästä huolimatta yksilöiden etu ajaa usein tiimin tavoitteiden edelle. Samoin, jos ”on mukava olla tämän tiimin jäsen” -asenne korostuu liikaa, tiimi alkaa elää itselleen ja se estää annettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Tiimin viisi toimintahäiriötä – The Five Dysfunctions of a Team

Tiimimalli kuvataan tarkemmin yhdysvaltalaisen liikkeenjohdon menestyskirjailija Patrick Lencionin kirjassa Tiimin viisi toimintahäiriötä (Kustannus Päivä.) Kirjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Patrick Lencioni kuuluu Wall Street Journal -lehden mukaan maailman top 5 -businesspuhujien joukkoon.

Tiimiprofiili – The Five Behaviors

Tiimin viisi toimintatasoa -valmennusprosessin osa on The Five Behaviors -tiimiprofiilia. Menestyvän tiimin jäsenet luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen. The Five Behaviors -tiimiprofiili auttaa sinua ymmärtämään ja rakentamaan tuloksellisia tiimejä.

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
- Puhelin
02 2828 511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku