— Referenssi

Assemblin valitsi Educon esihenkilöiden Assemblin Academyn toteuttajaksi

Assemblin Oy kehittää, toteuttaa ja ylläpitää rakennusten teknisiä järjestelmiä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa sillä on työntekijöitä noin 350. Assemblin Oy:n yhtenä arvona on kehittää jatkuvasti toimintaansa luodakseen asiakkailleen kestäviä ratkaisuja. Osana toiminnan kehittämistä Assemblinilla halutaan panostaa työntekijöihin ja heidän osaamisensa kehittämiseen.

 

Assemblin Academy

Työnjohtajien ja projektipäälliköiden sekä muiden esihenkilöasemassa toimivien valmiuksia esihenkilötyöhön lähdettiin kehittämään yhdessä Educo Valmennustalon kanssa. Tavoitteena oli kehittää osallistujien esihenkilötaitoja tai valmistaa henkilöitä tulevaan esihenkilötehtävään. Assemblinille räätälöitiin heidän tarpeisiinsa soveltuva esihenkilöohjelma. Ohjelmasta tehtiin tutkintoon johtava koulutus, jolloin se tuotti osallistujille myös virallisen todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Ohjelman sisällön ja osallistujien taustat huomioiden soveltuvaksi tutkinnoksi valittiin tekniikan erikoisammattitutkinto.

Syyskuussa 2019 starttasi Suomen ensimmäinen Assemblin Academyn esimieskoulutus 20 innokkaan osallistujan voimin.

– Assemblin Academy on ollut Ruotsissa käynnissä jo jonkin aikaa ja nyt saimme rakennettua tämän koulutuskokonaisuuden myös Suomeen. Academyn ensimmäinen koulutusohjelma oli täysin avoin meidän kaikille työntekijöille. Saimme hakemuksia paljon ja jokainen hakemus kävi valintaprosessin läpi, joista valitsimme 20 osallistujaa, kertoo Assemblinin toimitusjohtaja Magnus Eriksson.

Assemblin Academyn esihenkilökoulutukseen sisältyi runsaasti ihmisten johtamiseen liittyviä koulutuspäiviä ja osallistujat saivat käyttöönsä erilaisia työkaluja oman johtamisensa tueksi, kuten DISC Minä esihenkilönä – analyysin, 360-arvion sekä Johtamiskäyttäytymisanalyysin, joka on osa kaksipäiväistä SLII®-valmennusta. SLII®-malli on Blanchardin kehittämä maailman tunnetuin, tutkituin ja käytetyin johtamisen malli.

Ihmisten johtamiseen liittyvien taitojen ja työkalujen lisäksi ohjelma tarjosi osallistujille koulutuspäiviä prosessien kehittämiseen, projektijohtamiseen, talouteen ja juridiikkaan sekä johtamisviestintään.

– Koulutus käynnistyi DISC-analyysilla, minkä koko porukka koki todella onnistuneeksi osaksi kokonaisuutta. Vuoden aikana oli helpompi keskittyä omiin kehitysosa-alueisiin, koska ne oli tunnistettu jo koulutuksen alkutaipaleella, jatkaa Eriksson.

Koulutuksen tuloksena uusia työkaluja organisaation arkeen

Ohjelman aikana osallistujat suorittivat tekniikan erikoisammattitutkinnon. Näyttönä omasta osaamisestaan kukin osallistuja laati kehittämisprojektin omaan työhönsä. Koulutusohjelman tuotoksena syntyikin 16 kpl koko organisaatiota hyödyntäviä kehittämisprojekteja.

– Projekteissa saatiin aikaiseksi erittäin hyviä työkaluja sekä urakointiin, tuotantoon että hallinnon arkeen, toteaa Eriksson.

Ohjelmaan osallistui niin tuoreita vasta esihenkilötehtävissä aloittaneita kuin kokeneempia konkareita. Kumpikin kohderyhmä koki saaneensa koulutusohjelmasta paljon työkaluja omaan työhönsä.

Yhteistyö Educon kanssa jatkuu

Yhteistyötä Educon kanssa Eriksson kuvailee sujuvaksi ja joustavaksi.

– Kouluttajat ovat olleet ammattitaitoisia ja inspiroivia. Lähipäivät olivat vuorovaikutteisia ja yhteishenki on ollut todella hyvää. Porukka on nivoutunut todella hyvin yhteen, kertoo Eriksson.

Tällä hetkellä kehitteillä on sekä jatko-ohjelma ensimmäisen koulutusohjelman suorittaneille että uusi esihenkilökoulutus. Assemblin Academyn seuraava ryhmä startanneekin jo vuoden 2020 aikana.

 

Haluatko kuulla lisää johtamisen kehittämisestä, ota yhteyttä!

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.