— Referenssi

Bilia valmensi esihenkilöitään tavoitteenaan vahvistaa ja yhtenäistää lähijohtamisen tasoa 

Strategia käytäntöön päivittäisen lähijohtamisen avulla

Bilia halusi tukea strategiansa toimeenpanoa kehittämällä konkreettista lähijohtamista. Johdolle ja koko päällikköryhmälle haluttiin tarjota yhteinen esihenkilövalmennus, jonka avulla pystyttäisiin yhtenäistämään johtamiskäytäntöjä ja vahvistamaan hyvän lähijohtamisen merkitystä organisaation menestymisen kannalta. Huolellisen valinnan jälkeen kumppaniksi valittiin johtamisen kehittämiseen erikoistunut Educo Valmennustalo.

”Educon ratkaisu oli kiinnostava ja toi uusia ajatuksia esihenkilöiden valmentamiseen. Suuri merkitys oli heidän vakuuttavalla kokemuksella johtamisen kehittämisestä. Meille syntyi myös heti hyvä tunne Educon valmentajista ja toimintavoista”, toteavat Bilia Oy Ab:n toimitusjohtaja Mats Lille ja henkilöstöpäällikkö Mirva Pirkkalainen.

Vaikuttava ja monipuolinen oppimiskokemus

Bilian kahdeksan kuukauden mittaisen johtamisen kehittämisen oppimispolun keskiössä oli maailman laajimmin valmennettu johtamismalli Blanchardin SLII®.
Sitä täydennettiin ja syvennettiin Blanchardin Luottamuksen rakentamisen ja Käytännön coaching™ -valmennusohjelmilla. Lisäksi lähijohtajan vuorovaikutustaitojen kehittämisen työkaluna hyödynnettiin Wiley:n Everything DiSC® Työyhteisö-profiilia.

Everything DiSC® – auttoi johtajia luomaan tuloksellisempaa vuorovaikusta niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla.

SLII® – opetti johtajille, kuinka he voivat auttaa ihmisiä menestymään tarjoamalla oikean määrän ohjausta ja tukea juuri oikeaan aikaan eli käyttämään tarvetta vastaavaa johtamistyyliä.

Luottamuksen rakentaminen – opetti ja antoi johtajille konkreettiset työkalut luottamuksen rakentamiseen ja menetetyn luottamuksen palauttamiseen.

Käytännön coaching™ – opetti johtajille lähijohtamiseen suunnitellun coaching-prosessin ja taidot sekä antoi työkalut, joiden avulla he pystyvät lisäämään tuottavuutta sekä luomaan luottavaisen ja itsenäisyyttä tukevan ilmapiirin.

Bilian lähijohtajien oppimispolun pääasialliseksi toteuttamistavaksi valittiin vuorovaikutteinen lähivalmennus. Näitä täydennettiin valmentajien fasilitoimilla verkko-oppimiskeskusteluilla, aktivoivilla ennakkotehtävillä ja monimuotoisilla digitaalisilla oppimisratkaisuilla.

Digitaaliset oppimisratkaisut koostuivat videoista, interaktiivisista harjoituksista, esimerkkitilanteista, itsearvioista, ladattavista työkaluista ja oppaista sekä SLII® -mobiilisovelluksesta, jotka auttavat käytännön soveltamisessa.

Johtamisen kehittämisen vaikuttavuus ja tulokset

Johtamisen kehittämisen oppimispolun vaikuttavuutta mitattiin valmennusohjelman eri vaiheissa Blanchardin ROI-menetelmän avulla. Merkittävää kehittymistä tapahtui kaikissa mitatuissa asioissa. Suurimmat muutokset tapahtuivat 1+1-keskustelujen määrässä ja laadussa sekä johtamistyylin sovittamisessa työntekijän tarpeen mukaisesti.

”Esihenkilöt oppivat tunnistamaan työntekijöiden tehtäviin ja tavoitteisiin liittyvät kehitysvaiheet ja sovittamaan johtamistyyliänsä tämän mukaisesti”, sanoo henkilöstöpäällikkö Mirva Pirkkalainen.

”Olemme saaneet valmennuksen kautta todella hyviä oppeja lähijohtamiseen, tästä on hyvä jatkaa esihenkilötyön kehityspolkua eteenpäin”, jatkaa toimitusjohtaja Mats Lille.

Molemmat ovat tyytyväisiä kumppanuuteen Educon kanssa. ”Valmentajien vahva ammattitaito ja sitoutuminen, koulutuksen laadukas sisältö ja menetelmät sekä monipuoliset ja runsaat lisämateriaalit. Voimme suositella Educo Valmennustaloa kumppaniksi johtamisen kehittämiseen”, toteavat Mats Lille ja Mirva Pirkkalainen.

Bilia Oy Ab on Volvo Car Finland Oy Ab:n tytäryhtiö, joka toimii pääkaupunkiseudulla Volvo henkilöautojen jälleenmyyjänä. Automyynnin lisäksi Bilia huoltaa ja korjaa Volvo-henkilöautoja sekä tuottaa autoihin liittyviä korkealuokkaisia palveluita. Yrityksen visiona on olla oman alueensa halutuin ja menestyvin autoilun asiakaspalveluorganisaatio.

 

Ota meihin yhteyttä

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.