Rares Manolescu
— Blogi

Johtaminen hybridiympäristössä – haastattelussa valmentaja Rares Manolescu

Muutama vuosi sitten Educon toiminta sai kansainvälisen ulottuvuuden, kun Educosta tuli globaalin johtamisen kehittäjän Blanchardin maapartneri. Kumppanuuden myötä Educon asiakaskunta on laajentunut kansainvälisiin yrityksiin, joiden pääkonttori saattaa olla Suomessa, mutta henkilöstö ympäri maailmaa. Yrityksissä työskentelykieli on luonnollisesti englanti. Tarvittiin siis valmentajia ja asiantuntijoita, jotka täyttäisivät uudenlaisten projektien vaatimustason.

Yksi keskeinen henkilö muuttuvassa toimintakentässä on ollut Rares Manolescu, kokenut ja arvostettu Blanchardin master-tason valmentaja, joka toimii myös vaativassa SLII valmentaja-valmentaja roolissa. Rares on ollut mukana Educon englanninkielisissä projekteissa asiantuntijana ja valmentajana jo useamman vuoden ajan. Rares asuu Bukarestissa, Romaniassa, joka sijaitsee maantieteellisesti sopivasti idän ja lännen välillä ja sieltä on lyhyt etäisyys molempiin suuntiin.

 

Miten päädyit nykyiseen rooliisi ja mitä voit kertoa itsestäsi?

”Olen 48-vuotias ja syntynyt Transilvaniassa, alueella, jota on usein romantisoitu elokuvissa. Transilvaniassa näkyy itävaltalaisen kulttuuriperinnön vaikutukset, vaikka alue on osa Romaniaa. Alueen panostus laatuun ja oikeanlainen lähestymistapa ovat vaikuttaneet suuresti ajattelutapaani. Suuntauduin ensin lainopilliselle uralle, mutta ensimmäisen harjoittelun jälkeen ymmärsin, että minulla on toisenlainen visio ammatistani. Tämä käännekohta tapahtui vuonna 1998. Olen aina ollut sitkeä kamppailulajitaustani ja ”älä koskaan anna periksi” -asenteen ansiosta. Lisäksi olen kiinnostunut terveydestä ja harrastan erilaisia urheilulajeja tasapainottamaan työelämääni. Perheeni akateeminen tausta on myös vaikuttanut minuun – kasvoin kirjoja täynnä olevassa kodissa, joten minulle on tullut halu oppia ja jakaa tietoa. Tämä on luonnollisesti johdattanut minut nykyiseen tehtävääni, joka vastaa arvojani ja kiinnostuksen kohteitani.”

 

Kulttuurinen sopeutuminen

Rareksen henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sitkeys ja ”älä koskaan anna periksi” -asenne, muistuttavat suomalaista ”sisu”-käsitettä. Kysymykseen pääseekö näiden yhteisten arvojen avulla helposti yhteyteen suomalaisten ja pohjoismaalaisten kanssa, Rares vastaa:

”Sain mahdollisuuden kokea suomalaista kulttuuria omakohtaisesti eräällä työmatkallani Suomessa. Työskentelin viikon ajan suomalaisen asiakkaan kanssa ja vietin jopa viikonlopun järven rannalla. Suomalaisten tapa nauttia hiljaisuudesta resonoi minulle, sillä arvostan itsetutkiskelua ja rauhallisuutta aktiivisuuden ohella. Kamppailulajien harjoittelu ja valmennuskokemukseni ovat opettaneet minulle sisäisen tasapainon merkityksen. Tämän avulla olen ymmärtänyt hiljaisuuden ja tarkkailun arvon, mikä on samankaltaista suomalaisen elämäntavan kanssa. Erilaiset kulttuuriarvot ovat opettaneet minulle, että jokainen lähestymistapa on pätevä, kunhan löydämme oman paikkamme siinä.

 

Navigointi hybridityössä ja ”uusi normaali”

Rareksen mukaan pandemia on muuttanut tapaamme työskennellä. Pandemian jälkeinen maailma on tuonut mukanaan hybridityöskentelyn, joka on muuttanut rutiinejamme ja vuorovaikutustamme. Olemme käyttäneet etätyökaluja jo lähes kolme vuotta. Rareksen työstä suurin osa, noin 60-65%, tapahtuu edelleen etänä, vaikka työmatkailu on jälleen tauon jälkeen lisääntynyt.

”Vaikka etätyöskentely tarjoaa mukavuutta ja kustannussäästöjä, kasvava kysyntä kasvokkaiseen vuorovaikutukseen on ilmeinen, koska se tarjoaa syvemmän inhimillisen yhteyden. Yritykset pyrkivät tasapainoileman etätyön ja toimistotyön välillä, mikä johtaa hybridimalliin. Vaikka etätyö voi tuoda säästöjä, tuo se samalla haasteita ja vaikuttaa tiimin tehokkuuteen. Tiimien on nyt kehityttävä menestymään tässä hybridiympäristössä, mikä tekee tehokkaasta tiimivalmennuksesta entistäkin tärkeämpää.”

 

Johtaminen ja organisaatiodynamiikka hybridimaailmassa

Johtamismalleissa on Rareksen mukaan meneillään merkittäviä muutoksia siirryttäessä perinteisistä hierarkkisista malleista kohti kollektiivista johtamista eli johtaminen ei kohdistu enää pelkästään yksilöön. Hybridityöympäristö korostaa tätä muutosta ja vaatii johtajilta lisää luottamusta ja voimaannuttamista.

”Tehokas tiimivalmennus on välttämätöntä tämän muutoksen helpottamiseksi. Lisäksi motivaatiostrategiat tarvitsevat uudelleenarviointia. Paineen saattamat tulokset voivat tuottaa lyhyen aikavälin hyötyjä, mutta kestävä lähestymistapa vaatii työn yhteensovittamista yksilön arvojen ja tarkoituksen kanssa. Tämä auttaa ylläpitämään elinvoimaa ja varmistaa työntekijöiden hyvinvoinnin, mikä on erityisen tärkeää pandemian jälkeisessä ajassa.”

 

Globalisaation ja kulttuurisen integraation hyväksyminen

Hybridimaailma näyttää tarjoavan organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää globaalia osaamista. Miten yritykset voivat hyötyä tästä globalisaation trendistä, ja mitä neuvoja antaisit johtajille tässä asiassa?

”Globalisaation omaksuminen edellyttää avoimen viestinnän ja keskinäisen ymmärryksen edistämistä. Kun erilaiset kulttuurit kohtaavat, arvojen ja odotusten yhteensovittaminen on ratkaisevan tärkeää. Johtajien tulisi luoda ympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja tunnistaa erilaisia näkökulmia. Yhteisen päämäärän korostaminen ja yhteisen tarkoituksen esilletuominen auttavat yrityksiä hyödyntämään hajallaan olevien osaajiensa kykyjä ja voimaa maailmanlaajuisesti.”

 

Tulevaisuuden näkymät

Rares näkee kehittyvässä työelämässä nousevan esiin kaksi ydinaluetta: tehokas tiimityö ja motivaatiostrategiat. Tiimien sisäisen dynamiikan parantaminen ja henkisten mallien ymmärtäminen ovat keskeisiä tekijöitä tuottavuuden ja yhteishengen ylläpitämisessä. Hänen mukaansa on tärkeää, että motivaatio ankkuroituu arvoihin ja tarkoitukseen ulkoisen paineen sijasta. Tämä lähestymistapa edistää voimavarojen ylläpitämistä ja työntekijöiden hyvinvointia, mikä on erityisen tärkeää pandemian jälkeisenä aikana.

”Muistetaan kaikki löytää tasapaino ja tarkoitus tässä uudessa työympäristössä”, Rares lisää lopuksi.