Johda ihmisiä

tilanteen
mukaan
Blanchardin SLII®-malli tarjoaa selkeän ja helposti käyttöön otettavan tavan johtaa itseä ja muita. Tilanteen mukaisen johtamisen mallin vahvuus on juuri selkeydessä: se on yksinkertainen ja se toimii. Kun tarjoat ihmisille oikean määrän ohjausta ja tukea oikeaan aikaan, he kehittyvät nopeammin ja saavat aikaan parhaat tulokset.
Kouluttaja kertoo SLII-mallista.

Maailman eniten käytetty johtamisen malli

Etsitkö johtamisvalmennusta, joka tuottaa tehoa ja tuloksia organisaatiollesi? SLII®-malli on ajan testaama, koeteltu johtamisen malli ja johtamisvalmennus, jonka on käynyt yli viisi miljoonaa johtajaa ja tiimin vetäjää kaikkialta maailmasta. Suomessa kymmenet tuhannet johtajat tuntevat tilannelähtöisen johtamismallin ja suurin osa heistä pitää sitä parhaana johtamisen mallina, jonka he ovat kohdanneet.
Ota yhteyttä

Perustana tutkimus ja kokemus

SLII®-malli perustuu yli 30 vuoden tutkimukseen, miljoonien tuntien kokemukseen arjen työpaikoilla ja luokkahuoneissa sekä johtamisen kehittämisen parhaiden asiantuntijoiden osaamiseen. SLII® tuo sinulle kymmenkertaisen investoinnin takaisinmaksun parantuneena tuottavuutena, vähentyneenä työvoiman vaihtuvuutena ja myynnin sekä tuottojen kasvuna.
SLII® toimii yli 20 kielellä kansainvälisesti ja paikallisesti, pienissä ja suurissa organisaatioissa, kaikilla toimialoilla, matriisissa, linjassa, projekteissa ja organisaation kaikilla tasoilla. Suomessa sovitamme aineistot aina suomen kieleen ja kulttuuriin.

Johda ihmisiä tilanteen mukaan

SLII®-malli tarjoaa selkeän ja helposti käyttöön otettavan tavan johtaa itseä ja muita. Mallin vahvuus on juuri selkeydessä: se on yksinkertainen ja se toimii. Kun tarjoat ihmisille oikean määrän ohjausta ja tukea oikeaan aikaan, he kehittyvät nopeammin ja saavat aikaan parhaat tulokset.
 • Parhaat johtajat johtavat tilanteen mukaan

  Parhaat johtajat antavat työntekijöille juuri heidän tarvitsemansa määrän ohjausta ja tukea juuri oikealla hetkellä. He antavat ohjeita tai tukevat itsenäisyyttä, jotta työntekijät oppivat ja onnistuvat. He osaavat kehittää työntekijöitten osaamista, itseluottamusta ja yhteisöllisyyttä niin, että työntekijät saavuttavat yhdessä sovitut tavoitteet ja tekevät tulosta koko työyhteisölle.

 • Valmenna johtajasi ja tiiminvetäjäsi johtamaan tilanteita ihmisten tarpeitten mukaan

  Ei ole kahta ihmistä, joilla on sama osaaminen ja itseluottamus tehdä työnsä. Jokainen tarvitsee juuri hänelle sopivan määrän ohjausta ja tukea eri tavoitteissaan ja tehtävissään. Siksi ei ole yhtä oikeata tapaa johtaa, ei yhtä autuaaksi tekevää ismiä. Edes coaching ei sovi kuin puoleen arjen johtamistilanteista. Enemmistö meistä käyttää silti vain yhtä, itselleen helppoa tai luontaista johtamistyyliä lähes kaikissa tilanteissa.

  54 % johtajista käyttää tilanteesta riippumatta vain yhtä johtamistyyliä*. Tämä tarkoittaa sitä, että 50 % tilanteista johtajat käyttävät jotain sellaista johtamistyyliä, joka ei lainkaan sovi työntekijän tarpeeseen.

  *Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.

 • Aivotutkimuksen tukema

  SLII® tarjoaa terveellistä ravintoa aivoillemme. Se ravitsee ILOa eli psykologisia perustarpeitamme itsenäisyyteen, liittyneisyyteen ja osaamiseen. SLII® auttaa meitä vaalimaan johtamisen kulttuuria, joka edistää yhteistyötä, innovatiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä.

 • SLII®-malli - johtaminen on yhteistyötä

  SLII®-malli tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen viitekehyksen, joka auttaa johtajia ja tiiminvetäjiä ajattelemaan itse. Malli auttaa johtajaa ensin kysymään, mitä työntekijä todella tarvitsee. Kun työntekijä on tuonut tarpeensa esille ja sanoittanut ne, johtaja ja työntekijä sopivat yhdessä, millainen johtaminen täyttää tarpeet. SLII®-mallin ajattelutavan mukaan johtaminen on aina yhteistyötä, ei ylhäältä-alas -johtamista.

  SLII®-ajattelutavan mukaisesti johtamisen onnistumisella on vain yksi mittari: johtaja onnistuu, kun johdettava onnistuu. Kun työntekijät ja tiimin jäsenet saavuttavat tavoitteensa, myös johtaja tai tiiminvetäjä saavuttaa tavoitteensa. Kun he onnistuvat, myös organisaatio onnistuu eli saavuttaa tavoitteensa.

 • Valitse SLII® johtamisen malliksi

  SLII®-valmennus on monesti palkittu oppimisen matka, joka koostuu neljästä vaiheesta: aloita, opi, harjoittele ja sovella. Valmennus on osoitus Blanchardin huippusuunnittelusta: matkanteko innostaa oppimaan koko ajan uutta ja soveltamaan opitun myös käytäntöön. Siksi investointisi tuottaa lupaamamme tulokset.

  • Sähköiset työkalut ja keskusteluoppaat auttavat johtamaan arjessa ja käymään keskusteluja, joita työntekijät ja johtajat tarvitsevat
   Tosielämään perustuvat harjoitukset ja keskustelut haastavat osallistujat kehittymään ja sisäistämään opitun
  • SLII Kuntotesti tarjoaa tilaisuuden hakea palautetta johtamisesta omilta tiimiläisiltä yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin kehittyminen on paljon helpompaa ja varmempaa
  • SLII-mobiilisovellus tuo hyvän johtamisen työkalun käden ulottuville joka tilanteeseen
  • Tiimien jäsenille ja muille työntekijöille tarkoitettu Tiimin jäsenen aineisto edistää yhteisen johtamisen kielen luomista ja vakiinnuttamista
  • SLII Haaste varmistaa, että valmennukseen osallistuneet tiimin vetäjät ja johtajat ottavat uudet opit käyttöön mahdollisimman nopeasti
  • SLII Pelikirja tarjoaa HR:lle ja johtamisen kehittäjille ainutlaatuisen oppaan viestintään ja valmennuksen tulosten hyödyntämiseen koko organisaatiossa

Kiihdytä kehitystä

Anna ihmisille juuri oikea määrä ohjausta ja tukea. Silloin he kehittyvät nopeimmin, pyrkivät parhaimpaansa ja saavuttavat tavoitteensa.

Luo yhteinen johtamisen kieli

Kun luot yhteisen johtamisen kielen, viestintä sujuu ratkaisevasti paremmin. Yhteisellä kielellä tuot vuoropuheluun selkeyttä, vähennät väärinymmärryksiä ja vaalit johtamiskulttuuria, jossa arvostetaan huippuosaamista.

Pidä osaajat talossa

Hyvänä johtajana johdat tiedon ja sopimusten, et omien oletustesi mukaan. Silloin osaat mätsätä johtamistyylisi työntekijöittesi todellisten tarpeitten mukaan. Siksi työntekijät arvostavat sinua ja samalla koko työyhteisöä.

Johda itsensä johtajia

Auta ihmisiä tulemaan itsensä johtajiksi, koska silloin he oppivat tuntemaan kykynsä ja valtansa. Heistä tulee ongelmien ratkaisijoita, ei vain ongelmien osoittajia. Ja koska vain itsensä johtajia voi johtaa.

"Ehkä vaikuttavin koulutus, missä olen ollut."

Mitä valmennukseen osallistuvat sanovat?

Opin uusia asioita johtamisesta. Ne ovat käytännöllisiä ja niitä kohtaan herää luottamus, että ne myös toimivat. Uskon, että tämä hyödyttää paitsi itseäni myös koko yritystä pitkällä aikavälillä.
Koulutuksessa sai uusia työkaluja ihmisten johtamiseen ja se herätti miettimään omaa toimintaansa sekä miten sitä tulisi kehittää.
Koulutus oikeasti avasi oman johtamisen heikkouksia ja myös antoi niihin työkaluja.
Valmennuksessa oli parasta eri johtamistyylien läpikäynti ja kehitysvaiheet.
Tuli selväksi kommunikaation ja aidon keskustelun tärkeys.
Avasi uusia näkökantoja ihmisjohtamisen ymmärrykseen. Ja tarvetta tehdä muutoksia omassa toiminnassa myös itseohjaamisen kannalta.
Sai miettimään omaa johtamista eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa
Paljon keskustelua, vuorovaikutusta, esimerkkitapauksia, videot hyviä ja jäävät mieleen.
Oppii erilaisia johtamismalleja, tunnistaa eriliaisia työntekijäprofiileja. Oppii tunnistamaan oman toimintamallin ja voi kehittää sitä.
Todella selkeä ja johdonmukainen malli. Helposti omaksuttavat toimintatavat. Kokonaisuutena selkeästi pitkälle hiottu.
Erittäin hyvä aihe ja selkeitä malleja mitä voi suoraan käyttää omassa työssään. Videotarina tuki koulutusta hyvin.
Antoi paljon ajatuksia. Tunnistin paljon tilanteita joissa voin toimia erilailla.
Valmennuksessa oli parasta vuorovaikutus ja ryhmätehtävät sekä videot ja niiden perusteellinen purku.

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.
Untitled

 

 

 

 

- Puhelin
02 282 8511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku