E-kirja: Miksi tilannelähtöinen johtaminen kannattaa?

Miksi tilannelähtöinen johtaminen kannattaa? Lataa ja lue lisää e-kirjasta. ”Hyvät johtajat näkevät potentiaalin jokaisessa ja näyttävät tietä tiimeille ja organisaatiolle. Vuosikymmenten ajan ohjaavat ja tukevat johtamiskäyttäytymiset ovat olleet tehokkaan johtamisen perusta. Johtamista koskevissa kontingenssiteorioissa on esitelty käsitteet tehtäväkeskeinen johtamistyyli (jossa johtaja määrittelee, ohjaa ja järjestää omaa ja johdettaviensa roolia) ja ihmiskeskeinen johtamistyyli (jossa johtaja arvostaa johdettaviaan, huolehtii heidän hyvinvoinnistaan, ilmaisee arvostustaan heitä kohtaan ja tukee heitä). Näiden kahden johtamistavan ymmärtäminen on olennaista, kun halutaan menestyksekkäästi johtaa ja kehittää muita.”

    Miksi tilannelähtöinen johtaminen kannattaa