Coaching

Jokaisessa työyhteisön jäsenessä on paljon potentiaalia, joka ei ole täydessä käytössä. Sopiva coaching ja tuki saavat aikaan kehittymistä.
Haasta nykytila

Educon coaching-palvelut

Educon erilaiset coaching-palvelut auttavat saamaan aikaan todellisia muutoksia ihmisen ajattelutavoissa ja sitä kautta myös toiminnassa. Jokaisessa työyhteisön jäsenessä on paljon potentiaalia, joka ei ole täydessä käytössä. Sopiva coaching ja tuki saavat aikaan kehittymistä. Monet menestyvät organisaatiot käyttävät ammatticoachien palveluita työntekijöille ja kaiken tason johtajille. Coaching tehostaa työntekijöiden edistymistä vaikeissa tilanteissa ja saa aikaan kasvua organisaatiossa.

Ammatticoachit ovat taitavia haastamaan nykytilaa. Coachingissa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voi alkaa ideoida ja toteuttaa uutta. Siksi yhä useammat yritykset tunnistavat kahdenkeskisen (1+1) coachingin arvon ja myönteisen vaikutuksen. Coaching tukee työntekijää ja auttaa häntä oppimaan uutta. Coachingiin sijoitetut varat saavat aikaan vaikuttavuutta ja maksavat itsensä takaisin korkojen kera.

Educon coaching-palvelut tarjoavat henkilökohtaista tukea ylimmän johdon edustajille, lähijohtajille ja työyhteisön muille jäsenille. Coachingin avulla kehitetään työntekijöiden johtamis- ja ihmissuhdetaitoja ja resilienssiä. Coaching edistää kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Hyödyt yksilölle ja organisaatiolle

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa. Helpottaa niin tavoitteiden saavuttamista kuin toimintastrategioiden suunnittelua. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Kun valmennettava saavuttaa omat tavoitteet, auttaa hän samalla koko organisaatiota menestymään. Educon coaching-palvelun coachingprosessi on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coachingsopimukseen määritellään sekä yksilö-, ryhmä- että yritystason tavoitteet.

Joka coaching-istunnossa työntekijä selkeyttää ja kehittää oppimistaan. Hän omaksuu uusia, kestäviä tapoja toimia ja käyttäytyä. Coachimme tekevät työtä omistautuen ihmiselle ja asioille. Coaching-prosessi toimii oikeasti, ja organisaationne ja työntekijänne pääsevät mielekkäisiin tuloksiin.

Parhaatkin tekijät ja johtajat tarvitsevat tukea

Tutkimusten mukaan on todettu, että käytettäessä ryhmäcoachingia muutostilanteissa henkilöstön sitoutumisindeksi kasvoi 61,3 prosentista 90,4 prosenttiin (lähde: Talouselämä). Yksilöcoachingissa coachia käyttäneiden haastatelluiden joukossa puolestaan havaittiin (lähde: International Coaching Federation Global Coaching Client Study, April 2009):

Coachingin hyödyt:

80 %

itseluottamuksen kasvu

73 %

ihmissuhteiden paraneminen

72 %

vuorovaikutussuhteiden kehittyminen

70 %

työtehon kasvaminen

Miksi Educon coaching?

Strategiselle tasolle viety coaching-kumppanuus tukee tehokkaasti organisaatiosi kulttuurin muutosta ja vision saavuttamista.
Coaching-palveluissa teemme yhteistyötä Blanchard® Coaching Servicen. Blanchard on coachingin pioneeri ja toiminut alalla 20 vuotta. Coachien laatu erottaa meidät muista. Blanchardilla on yli 140 tarkkaan valittua coachia 27 eri maassa ja coachit toimivat 24 eri kielellä. Huippujoukkueemme koostuu International Coach Federation ICF:n sertifioimista coacheista, joita tukee kokenut Coaching Solutions -tiimimme. Siksi coachimme ovat kumppaneitanne, kun rakennetaan tuloksellisuutta organisaatioonne. Blanchard® Coaching Services on coachannut tuhansia yksilöitä, päälliköitä ja johtajia sekä seniorijohtajia lisäämään tehokkuuttaan. Meille on tärkeää, että voimme tukea työntekijöitänne: heidän oppimistaan, kasvuaan ja tuloksellisuuttaan.

Coaching-palvelumme

 • Ylimmän johdon coaching

  Toimitusjohtajien ja ylipäätään ylimmän johdon työ on vastuullista. On kehitettävä yhtiötä strategisesti ja ratkaistava ongelmia. Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti globalisaationkin takia, toimitusjohtajalla ei ole välttämättä kaikkia taitoja, joita tarvitaan tehtävän menestyksekkääseen hoitoon. Avun pyytäminen ei ole heikkouden ja osaamattomuuden merkki, ja coachingissa voidaan turvallisessa ympäristössä haastaa toimitusjohtaja oppimaan, muuttumaan ja viemään läpi muutoksia.

  Blanchardin coaching-palvelut on kehittänyt coaching-tuotteen palvelemaan myös ylintä johtoa. Siinä kokeneimmat coachimme valmentavat toimitusjohtajaa, joka saa rajattoman määrän coachausta kuuden kuukauden aikana. Prosessin aikana laaditaan yhdessä suunnitelma, tarkistetaan tilanne viikoittain ja pyritään tavoitteisiin.

  Kuuden kuukauden jälkeen toimitusjohtaja tekee johdon arviointikyselyn, joka mittaa coachingissä sovittujen tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja onnistumista niin toimitusjohtajan kuin coachinkin osalta. Arviointi jaetaan myös organisaation toimeksiantajalle.

 • Seniorijohtajien coaching

  Seniorijohtajien työpanos voi olla ratkaiseva organisaationne tuloksenteon kannalta. Seniorijohtajat eivät yleensä saa tarpeeksi jatkuvaa palautetta, mikä voi johtaa sokeisiin pisteisiin ja käytökseen, jossa ei oteta kaikkia voimavaroja käyttöön eikä noudateta yhteistä strategiaa.

  Blanchardin kehittämä seniorijohtajien coaching tarjoaa heille turvallisen ja neutraalin keskusteluympäristön, jossa voi tuoda esille omia ja organisaation haasteita ja mahdollisuuksia. Kahdenkeskinen (1+1) coaching tarkkaan valitun Blanchard-coachin kanssa auttaa tärkeän seniorijohtajan tunnistamaan ja harjoittamaan uusia toimintatapoja ja strategioita, jotka parantavat organisaationne hankkeita.

  Seniorijohtaja työskentelee coachin kanssa toiminta- ja ratkaisukeskeisesti ja tähtää johtamisen kehittämiseen. Coaching-prosessi haastaa seniorijohtajan

  • tunnistamaan ja lisäämään tehokkaita tapoja noudattaa organisaation päätöksentekoa ja toimintaa
  • kehittämään johtamista ja strategista ajattelua
  • tunnistamaan keskeiset arvot
  • syventämään liiketoiminnan ymmärrystä
  • rakentamaan tiimeihin myönteistä dynamiikkaa.
 • Lähijohtajien coaching

  Henkilöstön kehittäminen on lähijohtajien ja tiiminvetäjien tärkeä tehtävä. Se ei ole aina helppoa, vaikka lähijohtaja olisi kuinka taitava. He saavat tukea coachingista, jossa ohjataan lähijohtajan omaa kasvua ja kehitystä, jotta he puolestaan voivat kehittää omia tiimejään.

  Blanchard-coachin kanssa lähijohtajat tunnistavat, mitä tehdä enemmän tai vähemmän tavoitteiden saavuttamiseksi ja ihmisten voimaannuttamiseksi toimintaan.

  Coaching auttaa lähijohtajaa

  • oivaltamaan, kuka hän on ja mitkä ovat hänen kehityskohteensa
  • parantamaan itseluottamusta ja vastuunottoa
  • kehittämään omaa viestintäänsä
  • hallitsemaan aikaa ja tehtäviä paremmin
  • rakentamaan luottamuksellista ja kunnioittavaa ilmapiiriä
  • kehittämään henkilöstöä tehokkaammin

  Coachingin avulla saatte lähijohtajien täyden potentiaalin ja tehokkuuden käyttöön henkilöstön ja organisaation hyväksi.

 • Oppijoiden coaching

  Olisi ihanteellista, että koulutuksessa opitut uudet taidot ja saadut ajatukset vietäisiin heti käytäntöön. Valitettavaa kuitenkin on, että esimerkiksi johtamiskoulutuksen jälkeen kaikki eivät hyödynnä koulutuksessa saamiaan taitoja tullakseen paremmiksi johtajiksi tai he hyödyntävät niitä vain osittain.

  Coachingin avulla voidaan merkittävästi tukea koulutuksessa opittujen taitojen ja uusien käytänteiden arkeen viemistä. Coachimme työskentelee henkilökohtaisesti koulutettavien kanssa varmistaen pysyvän muutoksen tapahtumista ja mahdollisimman suuren tuoton syntymistä koulutusinvestoinnille (ROI).

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.
Untitled
- Puhelin
02 2828 511
- Email
info@educo.fi
- Sijainti
Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku