— Referenssi

Blanchardin Student Self Leadership -ohjelma sai suosion Kauniaisten lukiossa

Educo Valmennustalo tarjosi yhteistyössä Blanchard Instituten kanssa 14–18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen Student Self Leadership-valmennusohjelmaan itsensä johtamisen kehittämiseksi.

Kauniaisten lukiossa innostuttiin tästä mahdollisuudesta ja peräti 41 opiskelijaa suoritti menestyksekkäästi neljä viikkoa kestäneen valmennusohjelman. Opetuskielenä valmennuksessa oli englanti ja se suoritettiin itseopiskelumoduulien sekä valmentajan vetämien verkkotapaamisten yhdistelmänä. Valmennukseen osallistui useita satoja nuoria ympäri maailmaa. Student Self Leadership -valmennusohjelmassa opeteltiin nuorille itsensä johtajan ajattelutapa ja taidot, jolla nuoret varmistavat menestyksen omassa elämässään, kykenevät voittamaan esteet ja kestävät paremmin haasteita. On tärkeää, että nuoret ymmärtävät jo aikaisessa vaiheessa elämäänsä, että omalla aktiivisella otteella voi edistää omia tavoitteitaan ja niiden saavuttaminen on loppujen lopuksi omalla vastuulla.

Student Self Leadership -valmennusohjelma rakentuu maailman eniten käytetyn SLII®-johtamismallin pohjalle. Selkeä SMART-tavoitteiden asettaminen ja omien tavoitteiden kirkastaminen antavat hyvän lähtökohdan. Oman osaamisen ja sitoutumisen tunnistaminen auttaa diagnosoimaan oman kehitysvaiheen suhteessa eri tavoitteisiin ja tehtäviin. Näin myös tarvittavan ohjauksen ja tuen hakeminen on täsmällisempää. Juuri oikeassa ajassa ja oikealla tavalla saatu apu edistää tavoitteen eteen tehtävää työtä kaikkein parhaiten.

Educo Valmennustalon johtava konsultti Pasi Lehtiniemi toteaakin, että nuoret saivat ohjelman myötä ”epäreilun kilpailuedun” käyttöönsä. Näitä taitoja soveltamalla opiskeluissa, harrastuksissa ja työssä, jokainen voi varmistaa oman kehittymisen, ansaita muiden arvostuksen, suorittaa tehtävät tehokkaasti ja sitä kautta menestyä kaikissa ponnisteluissaan.

 

Mikä sai innostumaan Student Self Leadership -ohjelmasta?

Kiinnostus itsensä johtamisen ajattelutapaan, tavoitteiden parempaan asettamiseen, ajanhallintaan olivat osallistujille keskeisiä motivaattoreita. Näitä taitoja tarvitaan erityisesti lukio-opinnoissa, kun päällä on koko ajan hurja määrä kursseihin liittyviä tehtäviä. Joskus tehtävät sinällään eivät ole kovin motivoivia, mutta siitäkin huolimatta ne on hoidettava. Myös vanhemmat olivat kannustaneet osallistumaan, ja siitä sai kaksi virallista opintopistettä, mikä ymmärrettävästi innosti useita opiskelijoita ilmoittautumaan mukaan. Ohjelma osoittautui kuitenkin sisällöltään opintopisteitä hyödyllisemmäksi.

 

Miltä tuntui opiskella kansainvälisessä ohjelmassa englanniksi ja virtuaalisesti?

Osallistujien mielestä oli hienoa päästä käyttämään englannin kieltä tositilanteessa, seurata valmennusta ja keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ryhmähuoneissa sekä tehdä tehtäviä. Osalle englannin kielen käyttö oli entuudestaan tuttua, eikä muodostanut kynnystä. Positiivinen yllätys monelle oli se, että verkkotapaamisissa kaikki osallistujat pitivät kamerat päällä ja osallistuivat todella aktiivisesti vastailemalla kysymyksiin ja tehtäviin.

Ohjelma toteutettiin neljän viikon aikana neljässä eri moduulissa. Moduulien välillä osallistujat tekivät ennakko- ja välitehtäviä, sekä palauttivat suorituksensa yhteiselle oppimisalustalle arvioitavaksi. Osallistujille oli mahdollisuus osallistua joustavasti omaan aikavyöhykkeeseen ja aikatauluunsa parhaiten sopiviin verkkotapaamisiin.

 

Mitä oppeja tai oivalluksia Student Self Leadership -valmennusohjelmasta jäi käteen?

Osallistujien mielestä tavoitteen selkeämpi asettaminen nousee kaikkein tärkeimmäksi. Tähän ohjelma tarjosi erittäin hyvän SMART-mallin ja käytännöllisiä vinkkejä. Yksi niistä oli se, että jokainen tehtävä kannattaa aikatauluttaa kellontarkasti. Näin jokainen tietää mihin mennessä homma on oikeasti hoidettava ja tiimissä on helpompi myös jakaa tehtäviä sekä vaatia kavereilta niiden suorittamista ja vastuunkantamista.

Valmennuksen koettiin vaikuttaneen myös siihen, että alitajuntaisesti toimii hieman oma-aloitteisemmin ja tarttuu tehtäviin entistä aktiivisemmin. Tehtävien tekeminen ei jää viime hetkeen, vaan niitä osataan nyt paremmin ennakoida ja tehdä etukäteen. Vaikeiden tehtävien edessä ei myöskään luovuteta niin helposti ja avun aktiivinen pyytäminen on helpottanut tilanteita paljon.

Seuraava Student Self Leadership järjestetään 11.7. – 7.8.2024

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

Blanchard Institute on voittoa tavoittelematon järjestö, joka valmentaa seuraavan sukupolven itsensä johtajia. Se tarjoaa veloituksettomasti 14–18-vuotiaille nuorille valmennusta itsensä johtamisen ajattelutapoihin ja taitoihin. Blanchard Institutella on yksioikeus käyttää Blanchardin sisältöä ja immateriaalioikeuksia nuorten kouluttamiseen.
Blanchard Institute

Educo Valmennustalo Oy auttaa asiakkaitaan kehittymään ja kasvamaan ihmisinä sekä organisaatioina saavuttamaan tavoitteensa paremman johtamisen avulla. Educo Valmennustalo edustaa Suomessa yksinoikeudella Blanchardia ja toimii sen globaalina maapartnerina.
Blanchard®

 

Ota yhteyttä

Oletko yläkoulun tai lukion opettaja tai nuorten valmentaja? Haluatko kuulla lisää, miten Student Self Leadership voitaisiin ottaa sinun avuksesi?

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.