mcare pro asiakastarina
— Referenssi

mcare sai SLII-mallista konkreettisen työkalun lähijohtamiseen

mcare pro haluaa pitää hyvää huolta työntekijöistään, olla ihmisläheinen ja empaattinen ja kuunnella henkilöstöään. Yrityksen kolme johtajaa on osallistunut Educo Valmennustalon järjestämään laajempaan avoimeen johtamiskoulutukseen, jossa SLII®-johtamisvalmennus on isossa roolissa. Koulutukseen osallistumisen taustalla on ollut halu kehittyä johtajana ja tehdä asiat paremmin. mcare pro Oy:n toimitusjohtaja Joe Carroll on yksi koulutukseen osallistuneista.

SLII®-johtamisvalmennuksen keskeinen ajatus on valmentaa johtajat ja tiiminvetäjät johtamaan tilanteita ihmisten tarpeitten mukaan. SLII®-mallin ajattelutavan mukaan johtaminen on aina yhteistyötä, ei ylhäältä-alas -johtamista. Varsinainen SLII®-valmennus koostuu neljästä osasta: ennakkotehtävistä, kahdesta lähipäivästä ja jälkitehtävistä. Ennakkotehtävien avulla valmistaudutaan lähipäiviin tekemällä itsearviointia muun muassa omasta johtamisesta ja johtamiskunnosta. Ensimmäisellä lähipäivällä opitaan SLII®-malli ja johtajan kolme taitoa. Toisena lähipäivänä harjoitellaan ensimmäisenä päivänä opittua. Valmennuksen neljäs osa on sovella-vaihe eli opitun ottaminen käyttöön arjen työssä. Siinä apuna on valmennuksen jälkitehtävät.

– SLII®-valmennuksessa tuli paljon uutta asiaa, vaikka tietyllä tavalla asia on vanhaa. Valmennuksessa käytiin läpi ihmisten erilaista toimintaa eri johtamistilanteissa ja huomasimme, että näinhän ihmiset tosiaan toimivat. Me kaikki kolme koulutuksen käynyttä olemme johtamisvalmennuksesta erittäin innostuneita. Valmennuksen jälkeen on tullut oivalluksia menneisiin tilanteisiin, että miksi asiat ovat menneet kuten ovat menneet ja miten ne olisi voinut hoitaa toisin. Kouluttaja Risto Ahonen oli erinomainen, kertoo toimitusjohtaja Joe Carroll.

– Olemme jo aikaisemmin käyneet henkilöstön kanssa vapaamuotoisia keskusteluja. Meillä esihenkilöillä on vastuu ja kunnia auttaa työntekijöitä toteuttamaan heidän ammatillista potentiaaliaan. Hyvä johtaja palvelee alaisiaan, että he pystyvät tekemään parasta mahdollista työtä. SLII® mätsää mcare pro:n arvoihin, se antaa tieteellisen ja muodollisen kehyksen asioille, joita olemme jo tehneet, lisää Carroll.

Miten mallia on hyödynnetty yrityksessä?

– SLII-malli on otettu kiinteäksi osaksi mcare pron päivittäistä toimintaa sovittamalla malli yrityksen prosesseihin. Malli antaa tavan arvioida osaamista sekä oppimisen vastuuta, selkeyttäen odotuksia ja vähentäen erimielisyyksiä. Kun mallin avulla oppimisen vastuu on tunnistettu, tiedämme myös tarvitseeko oppija opettajaa vai valmentajaa, ja mitä eroa näillä on. Esihenkilöiden ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa mallia hyödynnetään osaamisen kehittämisen lisäksi esimerkiksi silloin, kun pohditaan työtehtävistä suoriutumista, kertoo Carroll.

Miten tästä eteenpäin?

– Syksyllä 2020 vastaavaan koulutukseen osallistuu neljäs esimiehemme. On hyvä, että kaikki esihenkilöt ovat käyneet saman koulutuksen ja ovat johtamisessa samalla tasolla. Olemme lisäksi suunnitelleet yhdessä Educo Valmennustalon kanssa koko henkilöstölle pidettävää itsensä johtamisen valmennusta. Valmennus antaa työntekijälle työkalut tunnistaa, missä kehitysvaiheessa hän on tietyn tehtävän suhteen. Kehitysvaiheen tunnistaminen auttaa siihen, missä tilanteessa kannattaa pyytää apua esihenkilöltä. Kun sekä johtaja että johdettava ymmärtävät toisiaan ja tunnistavat työntekijän kehitysvaiheen, ei ole ylijohtamista tai alijohtamista vaan työntekijä saa juuri oikeanlaista johtamista, Carroll lisää lopuksi.

Ympäri Suomen toimiva mcare pro Oy on it-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa monipuolisia it-ratkaisuja erityisesti Applen tuotteita hyödyntäville organisaatioille. Yrityksessä onkin eniten Applen palveluihin keskittyneitä osaajia kuin missään muualla Suomessa. Yritys syntyi noin 6 vuotta sitten kolmen yrityksen fuusiona ja on siitä alkaen kasvanut vuosi vuodelta. Yrityksellä on asiakkaita myös Virossa ja Ruotsissa.

 

Haluatko kuulla lisää johtamisen kehittämisestä, ota yhteyttä!

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.