Johtaja taulun edessä selin takana oleviin työntekijöihin.
— Johtaminen

Mikä johtamistyyli tuottaa parhaat tulokset?

Ohjaavat ja tukevat johtamiskäyttäytymiset ovat olleet vuosikymmenten ajan tehokkaan johtamisen perusta. Johtamista koskevissa kontingenssiteorioissa on esitelty käsitteet tehtäväkeskeinen ja ihmiskeskeinen johtamistyyli. Tehtäväkeskeisessä johtamistyylissä johtaja määrittelee, ohjaa ja järjestää omaa ja johdettaviensa roolia. Ihmiskeskeisessä johtamistyylissä johtaja arvostaa johdettaviaan, huolehtii heidän hyvinvoinnistaan ja tukee heitä.

Judge, Piccolo ja Ilies (2004) havaitsivat tutkimuksessaan ohjaavan ja tukevan johtamiskäyttäytymisen korreloivat vahvasti organisaation toivottujen tulosten kanssa. Tuki liittyi vahvemmin yksilön tyytyväisyyteen johtajaansa ja omaan työhönsä. Motivaatio, johtajan tehokkuus ja ohjaus liittyivät hieman vahvemmin johtajan omaan työsuoritukseen ja ryhmän sekä organisaation suorituskykyyn.

Mikä on oikea johtamistyyli?

Sinulla on työntekijä, joka on uusi ja kokematon tehtävässään. Hän tarvitsee silloin enemmän opastusta ja ohjausta. Toinen työntekijöistäsi on puolestaan kokenut ammattilainen. Hän tarvitsee vähemmän käytännönläheistä opastusta ja ohjausta. Molemmat tarvitsevat vähän tukea, koska heidän sitoutumisensa tehtävään on vahva.

Ihmisen kehitysvaihe suhteessa tavoitteeseen tai tehtävään määrittelee tilanteeseen parhaiten sopivan johtamistyylin. Kehitysvaihe ei ole pysyvä vaan se etenee neljän oppimiseen perustuvan kehitysvaiheen kautta eteen- ja myös taaksepäin. Kehitysvaihe vaihtelee tavoitteesta tai tehtävästä toiseen, joten sama ihminen voi siis olla samaan aikaan eri kehitysvaiheissa. Tällöin hän myös tarvitsee samaan aikaan erilaista johtamista.

Neljä johtamistyyliä

Joustava johtaja käyttää neljää perusjohtamistyyliä: ohjaavaa, valmentavaa, tukevaa ja delegoivaa. Nämä vastaavat neljää kehitysvaihetta: innostunut aloittelija, turhautunut oppija, osaava mutta varovainen suorittaja ja itsenäinen saavuttaja. Innostuneet aloittelijat tarvitsevat ohjaavaa johtamistyyliä, turhautuneet oppijat valmentavaa johtamistyyliä, osaavat mutta varovaiset suorittajat tukevaa johtamistyyliä ja itsenäiset saavuttajat delegoivaa johtamistyyliä.

Jokaisessa kehitysvaiheeseen perustuvassa johtamistyylissä ohjaavan ja tukevan johtamiskäyttäytymisen suhde muuttuu. Tilanteeseen parhaiten sopivan ja tehokkaimman johtamistyyliin määrittää työntekijäsi tarve – ei sinun arvauksesi tai oletuksesi.

Miten tunnistat oikean johtamistyylin?

Ollaksesi tehokas johtaja, sinun on hallittava kolme taitoa, joiden avulla mukautat johtamistyylisi oikein.

  1. Tavoitteen asettaminen. Kaikki hyvä suoritus alkaa selkeistä tavoitteista. Tavoitteiden selventämiseksi sinun tulee varmistaa, että ihmiset ymmärtävät kaksi asiaa: ensinnäkin, mitä heitä pyydetään tekemään – heidän vastuualueensa ja toiseksi, miltä hyvä suorituskyky näyttää – suorituskykystandardit, joiden mukaan heitä arvioidaan.
  2. Diagnosointi. Sinun on määritettävä työntekijöittesi kehitystaso kunkin tavoitteen ja tehtävän osalta tarkastelemalla kahta tekijää – osaamista ja sitoutumista. Osaaminen on tietojen ja taitojen yhdistelmä, jotka auttavat tavoitteen tai tehtävän suorittamisessa. Sitoutuminen liittyy puolestaan ihmisen motivaatioon ja itseluottamukseen tavoitteen tai tehtävän suorittamisessa.
  3. Mätsäys. Sinun on sovitettava johtamistyylisi johtamasi henkilön kehitysvaiheeseen. Liiallinen ohjaus on yhtä kohtalokasta kuin liian vähäinen ohjaus. Jos henkilö osaa hommansa, liiallinen ohjaus tuntuu hänestä mikromanageroinnilta. Jos ohjaus on liian vähäistä, kysymysten tai ongelmien ilmetessä, työntekijäsi tuntee itsensä hylätyksi – voidaan puhua alijohtamisesta.

 

Miten voit oppia joustavaksi johtajaksi?

Parhaat johtajat osaavat muuttaa johtamistyyliään tilanteen ja henkilön tarpeen mukaan. Johtajan joustavuus on ensiarvoisen tärkeä johtamisen tehokkuuden ja tulosten kannalta.

Laaja eri johtamistyylien käyttöä analysoiva datamme osoittaa, että 54 % johtajista käyttää vain yhtä itselleen helppoa tai luontaista johtamistyyliä lähes kaikissa tilanteissa ja vain 1 % joustavasti kaikkia neljää.

Kaikki voivat kuitenkin helposti oppia käyttämään kaikkia neljää johtamistyyliä. SLII® on johtamismalli, joka opettaa sinulle tähän tarvittavat taidot ja antaa konkreettiset työkalut joustavaan ja tehokkaaseen lähijohtamiseen. Näin johtamisesi perustuu johdettavien tarpeeseen – ei sinun arvauksiin tai oletuksiin oikeasta johtamistyylistä.

 

Haluatko kuulla lisää johtamisen kehittämisestä, ota yhteyttä!

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.