Mies puvussa seisoo vuoren huipulla.
— johtamisvinkit

Johtamisvinkki osa 1: Selkeät tavoitteet varmistavat onnistumisesi 

Kaikki hyvä suoritus alkaa selkeistä tavoitteista. Jos ihmiset eivät tiedä, mitä haluat heidän saavuttavan, on hyvin pieni mahdollisuus, että he saavuttavat toivomasi asiat. On olemassa runsaasti tutkimuksellista näyttöä siitä, että tarkka ja riittävän korkealle tähtäävä tavoite johtaa parempaan suoriutumiseen. Selkeä tavoite tuo merkityksen tekemiselle, tukee työntekijän itsensä johtamista, työtyytyväisyyden ja kompetenssin kokemista sekä omalta osaltaan toimii työuupumukselta suojaavana tekijänä – aika tärkeä juttu siis.

Usein tavoitteet asetetaan siten, että lähijohtaja kertoo työntekijälle, mikä on tavoite. Jossakin tilanteessa tämä onkin toimiva tapa. Lähtökohtaisesti kuitenkin tavoitteen asettaminen kannattaa tehdä yhteistyönä. Lähijohtaja ja työntekijä siis yhdessä sopivat mitä on tarkoitus tehdä tai saavuttaa ja milloin. Mitä arvelet, kummalla tavalla ihminen sitoutuu paremmin tavoitteeseen?

Parhaat johtajat keskustelevat paljon työntekijöidensä kanssa heidän tavoitteistaan – ei vain kerran vuodessa vaan säännöllisesti. He sopivat ja selventävät tavoitteita pitkin matkaa. Näin molempien onnistumisen mahdollisuus maksimoidaan ja hyödynnetään tehokkaasti koko vuosi.

 

Aseta SMART-tavoitteita

Onnistuneeseen tavoitteen määrittelyyn ja niistä sopimiseen oiva työkalu on SMART-malli. Käyttämämme SMART-malli poikkeaa muista SMART-malleista siinä, että se on ihmislähtöisempi ja huomioi ihmisen motivaation. Katsotaan tarkemmin, miten se toimii käytännössä. Mieti tämän avulla itsellesi joku tavoite.

Suosittelen sinua aloittamaan tavoitteiden asettamisen ja SMART-mallin perusosista S ja T eli ” Specific – täsmällinen” ja ”Trackable – seurattavissa”.

S = Täsmällinen
Mikä tavoite on täsmälleen? Miltä hyvin tehty työ näyttää?

T = Seurattavissa
Miten edistymistä ja tuloksia seurataan ja mitataan?

Tämän jälkeen voit siirtyä tarkastelemaan onko tavoite olennainen (Relevant – olennainen), saavutettavissa (Attainable – saavutettavissa) ja motivoiva (Motivating – motivoiva) eli SMART-mallin osat R, A ja M.

R = Olennainen
Onko tavoite tärkeä? Onko tavoite merkityksellinen sinulle, tiimillesi ja organisaatiollesi? Joudut priorisoimaan, koska onnistuneen tavoitteen on oltava muita tavoitteita tärkeämpi – ja muista Ilman merkitystä ei ole merkitystä.

A = Saavutettavissa
Tavoitteen on oltava järkevä. Korkealla kannattaa tavoitella mutta älä tee tavoitteestasi niin vaikeaa, että se on saavuttamaton tai menetät siihen sitoutumisen eli motivaation ja itseluottamuksen.

M = Motivoiva
Voidaksesi tehdä parhaasi, tavoitteen on oltava sellainen, että nautit tekemisestä sen saavuttamiseksi. Innostaako tavoite sinua ja antaa lisää energiaa vai kuluttaako se sitä?

Kun asetat SMART-tavoitteita muille kuin itsellesi muista, että vain tekijä itse tietää, kuinka olennainen, saavutettavissa ja motivoiva kukin tavoite hänelle on. Siksi on tärkeää, että nimenomaan keskustelet ja sovit tavoitteista ihmisten kanssa.

Tavoitteet myös kannattaa tehdä näkyviksi eli käytännössä aina kirjoittaa ylös. Ylös kirjoitetut tavoitteet ja säännöllinen keskustelu niiden edistymisestä lisää merkittävästi tavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Kun sovit SMART-tavoitteita työntekijäsi kanssa, keskustelkaa ja kirjatkaa ylös osat S- ja T eli täsmällinen ja seurattavissa – mitä pitää tehdä tai saavuttaa ja milloin. Osat R, A ja M eli olennainen, saavutettavissa ja motivoiva ovat mukana keskustelussa mutta niitä ei kirjata ylös.

Oletko hyvä asettamaan SMART-tavoitteita ihmisten kanssa? Miten arvioisit itseäsi tässä ensimmäisestä kriittisestä johtajakäyttäytymisestä?

Janne AnnunenJannen johtamisvinkki on blogisarja, jossa Educo Valmennustalon toimitusjohtaja, yrittäjä ja The Ken Blanchard Companiesin® Global Partner Janne Annunen antaa konkreettisia johtamisvinkkejä tuloksellisen lähijohtamisen toteuttamiseen ohjaavien ja tukevien johtamiskäyttäytymisten näkökulmasta.

 

Lue lisää:

Johtamisvinkki osa 2: Uskalla näyttää ja kertoa, miten joku asia tehdään

Johtamisvinkki osa 3: Sovi selkeästi aikatauluista

 

Ota yhteys asiantuntijaamme

Suunnittelemme organisaatiollesi tarpeitasi vastaavan johtamisen kehittämisen ratkaisun, joka vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden johtamishaasteisiin.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.