— johtamisvinkit

Johtamisvinkki osa 3: Sovi selkeästi aikatauluista

Lähtökohtaisesti kannustan aina lähijohtajia antamaan organisaation strategista tavoitteita tulevat raamit työntekijöiden henkilökohtaisille tavoitteille ja pyytämään näiden puitteissa ihmisiä ehdottamaan itselleen tavoitteita. Näistä sitten keskustellaan, niitä muotoillaan tarvittaessa ja sovitaan lopullisista tavoitteista. Joskus kuitenkin parasta johtamista on se, että lähijohtaja antaa tavoitteet ja selkeät aikataulut niihin.  

Tilanteessa, jossa lähijohtaja asettaa tavoitteen, hän vahvistaa sovitut suorituskykyodotukset ja realistisen aikataulun tavoitteen saavuttamiselle. Johtaja kertoo myös tavan ja mittarit, joilla tavoitteen edistymistä ja saavuttamista arvioidaan sekä kuinka usein tämä tapahtuu. Tämä on erityisen tärkeää mutta helposti käytännön lähijohtamisessa unohtuva rutiini.

Otetaan esimerkki. Liisa on uusi työntekijä, jonka lähijohtaja käyttää tätä ohjaavaa johtamistyyliä ja asettaa hänelle tavoitteeksi laatia uusi laaja yritysesittely seuraavan kolmen viikon aikana. He aikatauluttavat matkan varrelle 1+1-tapaamisia joka tiistaille ja torstaille. Todennäköisyys sille, että Liisa tekee laadukkaan esityksen ajoissa, kasvaa huomattavasti, jos hänen lähijohtajansa säännöllisesti arvioi projektia, antaa kannustavaa palautetta edistymisestä ja ohjaa tarvittaessa oikeaan suuntaan.

Tässä tilanteessa lähijohtaja konkreettisesti auttaa uutta työntekijää menestymään ja saavuttamaan tavoitteen sovitussa aikataulussa. Panostamalla tässä vaiheessa hieman enemmän, lähijohtaja ruokkii onnistumisten kierrettä ja tukee uuden työntekijän pysyvyyttä ja sitoutumista.

Parhaat lähijohtajat käyttävät joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla seitsemää ohjaavaa ja seitsemää tukevaa johtamiskäyttäytymistä. ”Aikataulujen antaminen on yksi seitsemästä ohjaavasta johtamiskäyttäytymisestä.  

Onko sinulla tarpeeksi aikaa selkeyttää aikatauluja työntekijöittesi kanssa ja keskustella, miten asiat etenevät?

Janne AnnunenJannen johtamisvinkki on blogisarja, jossa Educo Valmennustalon toimitusjohtaja, yrittäjä ja The Ken Blanchard Companiesin® Global Partner Janne Annunen antaa konkreettisia johtamisvinkkejä tuloksellisen lähijohtamisen toteuttamiseen ohjaavien ja tukevien johtamiskäyttäytymisten näkökulmasta.

 

Lue lisää:

Johtamisvinkki osa 1: Selkeät tavoitteet varmistavat onnistumisesi

Johtamisvinkki osa 2: Uskalla näyttää ja kertoa, miten joku asia tehdään

 

Ota yhteys asiantuntijaamme

Suunnittelemme organisaatiollesi tarpeitasi vastaavan johtamisen kehittämisen ratkaisun, joka vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden johtamishaasteisiin.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.