Luottamuksen

rakentaminen
Hyvä johtaminen on rakennettu luottamukselle.
Luottamuksen rakentaminen (Building Trust) -valmennus opastaa johtajille, esimiehille ja tiiminvetäjille, kuinka he voivat rakentaa luottamuksen työntekijöittensä kanssa. Luottamus on osa jokaista ihmissuhdetta. Myös työpaikalla.

Kärsiikö organisaatiosi luottamuspulasta?

Johtajien ja työntekijöiden välinen luottamus on suurin yksittäinen syy henkilöstön vaihtuvuuteen. Kun luottamus on hyvä, osaajat pysyvät talossa. Kun huono, osaajat lähtevät.
82 % ihmisistä sanoo, että he eivät usko johtajansa tai tiiminvetäjänsä puhuvan heille totta. 45 % kaikista työntekijöistä sanoo, että luottamuksen puute johtoa kohtaan on suurin yksittäinen asia, joka vaikuttaa heidän työsuorituksiinsa. (Edelman Trust Barometer, 2013.)
Liian moni meistä tietää, miltä epäluottamuksen noidankehä näyttää ja mitä siitä seuraa. Johtajat, esimiehet ja tiimien vetäjät panttaavat tietoa, tiimin jäsenet puhuvat selän takana, ihmiset eivät uskalla jakaa huoliaan ja pelkojaan eikä kukaan vaikuta ottavan vastuuta. Kaiken tämän seurauksena työpaikan ilmapiiri tukahtuu tai sairastuu, tuottavuus putoaa tai romahtaa, ja vaihtuvuus kasvaa.
Sen sijaan työpaikoilla, joissa luottamus on tosi, ihmiset ovat valmiita 32 X enemmän riskinottoon, 11 X enemmän innovoimaan ja 6 X useammin parempiin suorituksiin. (The How Report, 2016.)
Kun rakennat luottamusta, rakennat perustan ihmisten innostumiselle ja onnistumisille. Saat heidät tekemään yhteistyötä ja keksimään uusia ratkaisuja. Välttämään keskinkertaisuutta ja ottamaan riskejä. Näet tärkeiden tavoitteiden tehokasta toimeenpanoa. Sitoutumista, joka johtaa yhteisvastuuseen ja parhaisiin tuloksiin.

Kuinka rakennat luottamusta ihmisten kesken?

Tiedät, että jokainen ihmissuhde perustuu luottamukseen. Luottamuksen rakentaminen valmennus auttaa johtajiasi, esimiehiäsi ja tiiminvetäjiäsi rakentamaan luottamukseen perustuvat suhteet keskenään ja työntekijöittensä kanssa. He oppivat myös keinot, kuinka korjata jo tulehtuneen ja kerran rikkoutuneen luottamuksen.

30 vuoden tutkimukseen perustuva valmennus antaa sinulle vahvan mallin ja yhteisen kielen luottamuksen kehittämiseen.

Luottamuksen rakentaminen -valmennus auttaa ihmisiä arvioimaan ja ymmärtämään, mitkä heidän käyttäytymisistään vaikuttavat joko luottamusta rakentavasti tai sitä rapauttavasti. Kun he oppivat arvioimaan, he pystyvät myös muuttamaan käyttäytymistään. Käyttäytymisen muutos on edellytys luottamuksen rakentamiselle tai rikkoutuneen luottamuksen jälleenrakentamiselle.

Luottamuksen elementit

  • OSAAVA – osoitat ammattitaitoa (olet kyvykäs)
  • USKOTTAVA – toimit vilpittömästi (olet rehellinen / reilu)
  • LIITTÄVÄ – välität ihmisistä
  • SUORA – pidät sanasi (kannat vastuusi)

1

Paranna suorituksia

Tiimin jäsen, joka luottaa tiiminsä vetäjään, on sitoutuneempi ja valmiimpi tekemään työtä koko tiimin etua ajatellen.

2

Säilytä osaajat

Työntekijät ovat halukkaampia pysymään organisaatiossa ja toimimaan työntekijälähettiläinä.

3

Edistä luovuutta ja innovaatioita

Ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. Siksi heidän on helppo olla avoimia ja suorapuheisia, jakaa ideansa ja ajatuksensa sekä ottaa aloite omiin käsiinsä.

4

Vaali yhteistyötä

Luottamuksen ilmapiiri johtaa työkaverit ja kokonaiset tiimit auttamaan toinen toistaan ja saamaan asiat valmiiksi yhdessä.