Työyhteisöprofiili

Everything DiSC Workplace
Työyhteisöprofiili on tehokas työkalu kuvaamaan ihmisten erilaisuutta ja näkyvää käyttäytymistä. Se luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, jossa hyödynnetään erilaisuuden voimaa.

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili määrittelee henkilökohtaisen DiSC-tyylin ja -prioriteetit

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DISC-profiili maailmassa. Profiilin alkuperä juontaa psykologi William Marstonin teoriaan ihmisten erilaisuudesta. Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on validoitu suomen kieleen ja sen perustuu adaptiiviseen mittausmenetelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että mittausjärjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Tutkitusti profiilien luotettavuus on poikkeuksellisen korkea. Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta:
D = Hallitseva
i = Vaikuttava
S = Vakaa
C = Tunnontarkka.
Lisäksi profiili kuvaa kahdeksaa prioriteettia, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan.

Everything DiSC Workplace® -työyhteisöprofiili luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille

Työyhteisöprofiili on tehokas työkalu kuvaamaan ihmisten erilaisuutta ja näkyvää käyttäytymistä. Se luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, jossa hyödynnetään erilaisuuden voimaa. Profiilin avulla pystytään parantamaan henkilöstön vuorovaikutusta, sitoutumista ja tuloksia. Se toimii työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili muodostuu henkilökohtaisesta laadukkaasta ja käytännönläheisestä sekä helposti hyödynnettävästä 20-sivuisesta raportista. Sen lisäksi käytössäsi on henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu MyEverythingDiSC.com. Se mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen. Palvelun kautta voit tehdä myös tiiminäkymiä, lisätä tiimeihin jäseniä, ottaa niitä pois ja opetella mukauttamaan omaa käyttäytymistään jokaisen kanssa erikseen.

Arviointikyselyn ja profiilin kieli on suomi tai englanti.

Johtajuusprofiili määrittelee henkilökohtaisen johtamistyylisi

Everything DiSC® -perheeseen kuuluu myös muita profiileja, joita käytämme. Johtajuusprofiili määrittelee henkilökohtaisen johtamistyylisi. Profiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin.
Henkilökohtainen johtajuusprofiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä ja prioriteeteista. DiSC-tyyli kuvaa prioriteetteja laajemmin toimintatapaamme, kun taas prioriteetit kuvaavat tarkemmin toimintaamme juuri tiiminvetäjinä, esimiehinä tai johtajina. DiSC -profiilin toimintatyylin ja prioriteettien lisäksi profiili kuvaa 18 johtamisen keskeistä käyttäytymismallia ja osoittaa niiden kehityssuunnat.

The Work of Leaders – Johtamisen parhaat käytännöt

Kauttamme saat myös johtajuusprofiiliin liittyvän The Work of Leaders – Johtamisen parhaat käytännöt -kirjan (Päivä 2015). Kirja on kuusivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Yksinkertainen jäsennys kuvaa selkeästi nykyjohtajuuden monimutkaisuutta. Johtajien työ on kiteytetty kolmeen alueeseen: visio, sitoutuminen ja toteutus. Ne ovat taikasanoja, jotka muuttavat tavoitteen käytännön askeliksi.