Amomatic Oy
— Referenssi

Amomaticin esihenkilökoulutus lisäsi keskustelua ja ymmärrystä

Amomatic Oy on asfalttiasemia valmistava yritys Paimiosta. Yrityksen tarina sai alkunsa jo vuonna 1919 perustetusta konepajasta. Konepajan tuotanto on ollut vuosien varrella hyvin monipuolista keskittyen 1960-luvulta alkaen asfalttiasemien valmistamiseen. Nykyään Amomatic on Pohjoismaiden johtava asfalttiasemavalmistaja ja sen valmistamia asemia on käytössä ympäri maailman.

Educon ja Amomaticin välisellä yhteistyöllä lähdettiin kehittämään esihenkilötyöskentelyä. Erilaisen kokemus- ja koulutuspohjan omaaville esihenkilöille haluttiin tarjota sekä teoriaa että uusia ajatusmalleja johtamistyöhön. Yrityksen tarpeisiin räätälöitiin johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn kehittämisohjelma, joka sisälsi yhteensä 9 koulutuspäiväkokonaisuutta. Koulutuspäivät sisälsivät esihenkilötyöskentelyn ja johtamisen lisäksi muun muassa palaute-valmennusta, juridiikkaa sekä talouden johtamista. Koulutuksella oli lisäksi erityinen merkitys saada ihmiset yhteen ja luoda aikaa keskustelulle.

– Esihenkilöiden yhteisellä koulutuksella halusimme kasvattaa erityisesti yhteishenkeä ja lisätä keskinäistä ymmärtämistä. Oli tärkeää, että koulutuksessa syntyi keskustelua ja vuoropuhelua eri toiminnoissa työskentelevien kesken. Toivoimme, että toisen työnkuvan syvempi ymmärtäminen lisääntyisi, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Pasi Vuorinen.

Amomaticille toteutetun johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn kehittämisohjelmaan osallistuneet lähes 20 esihenkilöä suorittivat myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Pitkäkestoiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen vaati myös osallistujilta sitoutumista.

– Koulutus oli hyvin laaja kokonaisuus ja sisälsi erilaisia aihealueita, jotka kaikki jollain tavalla liittyivät johtamiseen. Lähes vuoden mittainen koulutus oli meille paras ratkaisu. Olen sitä mieltä, että uudet asiat oppii paremmin kun niitä miettii pitkällä aikavälillä. Henkilöstö sitoutui koulutukseen hyvin ja se tarkoittaa samalla, että he sitoutuvat työhönsä hyvin. Olen kaiken kaikkiaan toteutettuun kokonaisuuteen tyytyväinen.

– Koulutuskokonaisuudesta jäi mieleen erityisesti Riku Lehtisen pitämä talouspäivä, jonka halusimme ehdottomasti mukaan ohjelmaan. Rikun persoona ja valmistautuminen päivään olivat omaa luokkaansa. Päivän aihe herätti paljon keskustelua, koska teemana oli meidän omasta materiaalista ja luvuista koostunut case Amomatic. Nämä konkreettiset asiat avasivat kuulijoille talousasioita aivan uudella tavalla. Monesti yrityksissä talouspuoli on liian irtonainen ja kaukana muusta tekemisestä. Taloudessa on paljon asioita ja termejä, joita kaikki eivät välttämättä täysin ymmärrä. Kun asioita ja termejä avataan, huomataan että kaikessa on tarkoituksensa. Taloutta käsittelevässä koulutuspäivässä saavutimme juuri sen, mitä olimme toivoneetkin. Nyt kaikki ymmärtävät miksi joku asia on tärkeä ja miksi se tehdään.

Yhteinen koulutus johti muutokseen

– Itse olen huomannut, että ihmisten välinen kanssakäyminen on muuttunut koulutuksen myötä. Mielestäni tämä on tosi iso asia, jonka merkitystä ei aina ymmärretä. Muutoksen huomaa konkreettisesti erityisesti esimerkiksi kahvitauolla. Pöytäkunnat ovat sekoittuneet aikaisemmasta ja kollegoiden kanssa jutellaan kahvipöydässä yli rajojen. Oli kyse mistä tahansa yrityksestä, aina sanotaan, että yrityksen sisäinen tiedottaminen ontuu. Kun kollegat keskustelevat yli tehtävärajojen, mikä olisi parempi tapa parantaa tiedonkulkua. Tämä on lisännyt tietoa paitsi toisen tekemästä työstä, myös toisen tekemän työn ymmärrystä. Kahvipöytäkeskusteluilla on iso merkitys, isompi kuin ymmärretäänkään.

– Koulutus lisäsi tietenkin tietoa myös siitä, että kaikkia ihmisiä ei johdeta samalla tavalla. Joku toinen käyttäytyy samassa tilanteessa eri tavalla kuin toinen. Johtamisasioissa olemme vielä aika alussa, mutta se on jo tärkeää, että ymmärretään ihmisten olevan erilaisia. Ilman tämän ymmärtämistä ei opita uusia toimintatapoja, toteaa Pasi lopuksi.

 

Haluatko kuulla lisää johtamisen kehittämisestä, ota yhteyttä!

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.