Sospron esihenkilöt lähijohtamisen koulutusohjelmassa.
— Referenssi

Sospron yksi menestystekijä on lähijohtaminen

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka toimii valtakunnallisesti 35:ssä palveluyksikössä. Henkilöstöä on yhteensä 348. Sospron yksi määritellyistä strategisista menestystekijöistä on vahva lähijohtaminen. ”Strategiassamme on kolme kriittistä menestystekijää, joista yksi on, että meillä on Suomen parhaat esihenkilöt,” sanoo Sospron toimitusjohtaja Teemu Annala.

 

Lähijohtamiseen tarvittiin selkeä viitekehys ja malli

”Meillä oli olemassa strategiastamme johdetut tiimitason tavoitteet ja käytössä kaikki lähijohtamisen työkalut kehityskeskusteluista osaamisen arviointikeskusteluihin sekä varhaisen välittämisen malliin. Koimme kuitenkin nämä enemmän yksittäisinä pistemäisinä asioina ja aloimme miettimään millä toimenpiteillä ja toimintatavoilla suoritusta päivittäisessä arjessa oikeasti johdetaan. Havahduimme siihen, että meiltä oikeasti puuttuu käytännön lähijohtamiseen riittävän kokonaisvaltainen lähestyminen ja viitekehys”, sanoo toimitusjohtaja Teemu Annala.

Lähijohtamisen osaaminen ja onnistuminen siinä on Sosprolle kriittinen menestymisen osatekijä. Tästä syystä johtamisen kehittämiseen haluttiin panostaa kunnolla ja luoda lähijohtamiselle oma metodologia ja yhteinen kieli, joka tulisi kiinteäksi osaksi päivittäisjohtamista ja koko Sospron johtamisjärjestelmää. Tavoitteena oli, että yrityksen jokainen esihenkilö toteuttaisi omassa johtamistyössään sovittua yhteistä lähijohtamisen mallia, mikä vahvistaisi kollegiaalista tukea ja esihenkilötyön johtamista.

 

SLII® ja Educon osaaminen vakuuttivat

”Kartoitimme erilaisia lähijohtamisen malleja ja metodologioita ja arvioimme, että Blanchardin SLII® tarjoaa lähijohtamiselle viitekehyksen, jota haluamme lähteä oppimaan ja juurruttamaan osaksi Sospron johtamisen kivijalkaa ja toimintakulttuuria”, kertoo Teemu Annala.

Vaikka Educo Valmennustalo onkin Suomessa Blanchardin Global Partnerina ainoa taho, joka käytännössä pystyi tuomaan SLII®-malliin Sospron käyttöön, niin ratkaisevaa oli kuitenkin Educon vankka kokemus ja osaaminen johtamisen kehittämisestä.

”Educo vakuutti kokemuksellaan ja osaamisellaan vaikuttavien johtamiskoulutusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Jo tutustumisvaiheessa tuli tunne, että meillä on tässä kumppani, joka puhuu kanssamme samaa kieltä ja on tunnistanut hyvin sen lähijohtamisen kehittämistarpeen, jota organisaatiot tarvitsevat ja jossa meilläkin oli kehittymisen tarpeita”, Teemu Annala toteaa.

 

Sospron tarpeisiin suunniteltu johtamiskoulutus

Sosprolle rakennettiin lähtötilannetta vastaava 10 päivän koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin vuoden aikana kahden peräkkäisen lähikoulutuspäivien moduuleissa. Kokonaisuus sisälsi intensiivisten lähikoulutuspäivien lisäksi myös ennakkotehtäviä, ohjattua soveltamista sekä SLII-mallin soveltamiseen liittyviä verkkoklinikoita. Taustalla vaikutti myös koulutusohjelman oma ohjausryhmä. Poikkeuksellista toteutuksessa oli se, että kaikki noin 45 osallistujaa olivat samassa ryhmässä. Tästä syystä osassa koulutuspäivistä olikin kaksi kouluttajaa.

”Koulutusohjelman sisältö räätälöitiin meidän johtamisjärjestelmämme mukaiseksi, vaikka taustalla oli SLII®:n vahva konseptuaalinen näkökulma jokaisessa koulutuspäivässä. Tuntui, että koulutukseen löydettiin yhteinen kieli. Koulutuksiin osallistuneilta lähiesihenkilöiltä, keskijohdolta ja ylimmältä johdolta on tullut lähiopetuspäivistä erittäin hyvät palautteet ja koulutettavat ovat saaneet oppeja mukaansa”, kertoo Teemu Annala kokemuksiaan ”Johda huolella -johda huoletta” -johtamiskoulutuksesta.

”Arvostan kouluttajien heittäytymistä meidän toimialammekin kysymyksiin. Kouluttajat olivat erittäin kokeneita ja sen näkyi myös rautaisessa, mutta rennossa otteessa, jolla lähiopetuspäivät toteutettiin. Educolle on ollut myös hyvin tärkeää ymmärtää, miten opittujen asioiden jalkauttaminen arkeen on onnistunut ja miten sitä on voitu tukea jo itse koulutuksen aikana”, jatkaa Teemu Annala.

 

Näkyviä ja mitattuja tuloksia

”Koulutus täytti tavoitteet ja SLII® oppeja on myös viety käytäntöön. Ennen viimeistä koulutusta toteutettiin SLII®-kuntotesti ja sen tulosten perusteella koulutukseen osallistujat ovat alkaneet jalkauttaa oppeja arkeen. Tulemme myös myöhemmin mittaamaan johtamisosaamisen kehittymistä”, toteaa Teemu Annala.

Hänen mukaansa lähijohtamisen laatu on parantunut. Johtamistilanteissa tunnistetaan nyt paremmin se, millaista johtamista oikeasti tarvitaan ja osataan sopeuttaa johtamistyyli täsmällisemmin perustuen johdettavan tehtävä- tai tavoitelähtöiseen tarpeeseen. Tämä näkyy yli- ja alijohtamisen tilanteiden vähenemisenä.

 

Panosta kehittämistarpeen tunnistamiseen

Teemu Annala antaa vinkin muille vastaavaa kehittämishanketta suunnitteleville: ”Organisaatiolla täytyy olla vahva oma käsitys, mitkä ovat oman organisaation kulmakivet johtamisosaamisessa ja mihin suuntaan johtamista halutaan viedä. Se kirkastaa näkemystä, mitä koulutukselta ollaan hakemassa ja miten koulutuksesta haettavat opit on tarkoitus jalkauttaa arkeen. Täytyy olla käsitys myös siitä, mitä muutoksia tavoitellaan.”

”Tämän hyvän kokemuksen perusteella tulemme jatkamaan yhteistyötä Educon kanssa. Esimerkiksi uudet esihenkilöt tulevat myös saamaan SLII®-valmennuksen, koska se on nyt Sospron lähijohtamisen malli. Tulemme myös tukemaan koulutusten oppien ja SLII®-mallin käyttöä erilaisten tukityökalujen ja -ratkaisujen avulla”, Teemu Annala lisää.

 

Ota meihin yhteyttä

Meiltä erilaiset ratkaisut lähijohtamisen ja johtamisen kehittämiseen. Lähetä meille viestiä ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Untitled
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.