— johtamisvinkit

Johtamisvinkki osa 6: Tee toimintasuunnitelma

Opetamme johtajille SLII®-valmennuksessa, että kun joku on varhaisessa kehitysvaiheessa (K1-K2) uuden tehtävän tai tavoitteen suhteen, hänellä ei yleensä ole tietoa siitä, miten ja mistä aloittaa. Tällöin lähijohtajalta tarvitaan ohjausta. Tässä tilanteessa yksi tehokas ohjaava johtamiskäyttäytyminen on tehdä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tekeminen on looginen jatkumoa tavoitteiden tai tehtävän määrittelyyn – sanotaanhan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Toimintasuunnitelman idea on näyttää vaiheittain, miten työ kannattaa tehdä, jotta maaliin päästäisiin mahdollisimman suorinta reittiä. Muuten saattaa käydä niin, että henkilö työskentelee tavoitteen eteen kovasti mutta tehottomasti ja lopulta turhautuu – näin siis tilanteessa, jossa tekijältä puuttuu riittävä osaaminen.

Hyvin yleistä meille lähijohtajille on uskomus, että kyllä fiksut ihmiset itse löytävät parhaat tavat tehdä asiat. Näin toki onkin, jos tekijällä on tarpeeksi osaamista ja kokemusta. Yhtä tyypillistä meille lähijohtajille on myös se, että reagoimme asioihin vasta sitten kun tulee ongelmia tai joku asia ei toimikaan. Hyvä toimintasuunnitelma varmistaa onnistumista ja estää ennakoivasti mahdollisia ongelmia.

Lähijohtajana sinun kannattaa kiinnittää huomiota toiminnallisen suunnitelman lisäksi siihen liittyvän osaamisen ja sitoutumisen kehittämiseen. Millainen on tekijän osaaminen ja sitoutuminen toimintasuunnitelman eri vaiheissa ja miten näitä kehitetään. Tehtäväsi lähijohtajana on auttaa ihmisiä edistymään kohti tavoitetta. Tämä onnistuu vain varmistamalla riittävä osaamisen ja sitoutumisen taso jokaisen tavoitteen tai tehtävän osalta. Tavoitteena on lopulta saavuttaa kehitysvaihe K4, jossa osaaminen ja sitoutuminen on vahvaa.

Hyvä toimintasuunnitelma ja sitä tukeva kehittymissuunnitelma varmistaa onnistumisen – niin työntekijäsi kuin sinun, estää ongelmia ja alisuoritusta, säästää lopulta aikaasi ja osoittaa, että välität työntekijäsi kasvusta ja kehityksestä. Tällä voi olla valtava vaikutus ihmisten menestykseen ja tulevaisuuteen. Lähijohtajana sinulla on vain yksi tehtävä ja tavoite – auttaa ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa.

Parhaat lähijohtajat käyttävät joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla seitsemää ohjaavaa ja seitsemää tukevaa johtamiskäyttäytymistä. Ohjaava johtamiskäyttäytyminen kehittää työntekijän osaamista ja tukeva johtamiskäyttäytyminen työntekijän sitoutumista. ”Toimintasuunnitelmien tekeminen” on yksi seitsemästä ohjaavasta johtamiskäyttäytymisestä.

 

Janne AnnunenJannen johtamisvinkki on blogisarja, jossa Educo Valmennustalon toimitusjohtaja, yrittäjä ja Blanchard® Global Partner Janne Annunen antaa konkreettisia johtamisvinkkejä tuloksellisen lähijohtamisen toteuttamiseen ohjaavien ja tukevien johtamiskäyttäytymisten näkökulmasta. 

 

Lue lisää:

Johtamisvinkki osa 1: Selkeät tavoitteet varmistavat onnistumisesi

Johtamisvinkki osa 2: Uskalla näyttää ja kertoa, miten joku asia tehdään

Johtamisvinkki osa 3: Sovi selkeästi aikatauluista

Johtamisvinkki osa 4: Selkeytä prioriteetit

Johtamisvinkki osa 5: Selkeytä roolit