— Referenssi

Workpower lisäsi johtamisen ammattimaisuutta

 

Jenni Pelkonen Workpower liiketoimintajohtaja”Organisaatiomme on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 20 toimihenkilöstä 80 toimihenkilöön. Halusimme, että johtaminen on kasvaneessa organisaatiossamme ammattimaista ja siksi lähdimme kehittämään esihenkilötyöskentelyä noin neljä vuotta sitten. Halusimme meille hyvää johtamista, joka on ammattimaista, kuuntelevaa ja luo turvallisuuden tunnetta. Johtamisen pitää olla myös tilanteeseen sopivaa. Meille on tärkeää, että esihenkilöt oppivat tunnistamaan erilaisia tilanteita ja hyödyntämään tilanteeseen sopivia johtamisen malleja, kertoo Workpower Oy:n liiketoimintajohtaja Jenni Pelkonen.

Workpowerin ja Educon yhteistyö alkoi esihenkilötyön kehittämisen valmennuksilla, jonka jatkumona useat yrityksen esihenkilöt ovat parantaneet ja kehittäneet omaa johtamisosaamistaan Educon avoimissa johtamiskoulutuksissa. Juuri esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittäminen on lisännyt ja parantanut johtamisen ammattimaisuutta, jota yrityksessä tavoiteltiin. Lähes vuoden mittainen avoin johtamiskoulutus oli kokonaisuus, joka lähti liikkeelle DiSC-valmennuksella. DiSC-valmennus avaa omaa ja muiden käyttäytymisen parempaa ymmärtämistä. Koko koulutuksessa johtamista tarkastellaan eri näkökulmista ja erityisesti SLII®-valmennus antaa eväät ja työkalut tilanteen mukaiseen johtamiseen.

 

Johtamiskoulutuksen hyödyt

Jenni Pelkonen kertoo Educon johtamiskoulutuksiin osallistumisen muuttaneen paljon yrityksen toimintatapoja. Myös pidempään yrityksessä olleilta työntekijöiltä on tullut palautetta, että johtaminen on ammattimaistunut ja tullut systemaattisemmaksi.

”Itsekin kävin Educon johtamiskoulutuksen kolmisen vuotta sitten. Koulutus ei ollut pelkkää teoriaa vaan siitä sai hyviä vinkkejä ja oppeja käytäntöön. Koulutuspäivät olivat monipuolisia ja ennen kuukauden päässä olevaa seuraavaa koulutuspäivää ehti hyvin ottaa käyttöön opittuja asioita.  Ennen kaikkea koulutuksesta sai työkaluja ja malleja jokapäiväiseen tekemiseen.”

 

Johtamiskoulutuksen tärkeimmät opit

1+1 keskustelut

”Ehdottomasti 1+1 keskustelut, niistä emme luovu! Kerran kuussa pidettyjä 1+1 keskusteluja on pidetty nyt noin kolme vuotta. Kalenteriin varattuja keskusteluja ei pidetä vain esihenkilön ja tiimiläisen kesken vaan välillä myös johto ja kollegat voivat pitää keskusteluja keskenään.”

Tavoitteiden asettaminen

”Toisena oppina tavoitteiden asettaminen. Koulutuksen myötä ymmärsi paremmin tavoitteiden asettamisen ja tavoitteiden merkityksen korostamisen. Meillä jokaiselle tavoitteelle asetetaan aikataulu ja vastuuhenkilö. Tavoitteen toteutumista myös seurataan säännöllisesti. Viikko- ja kuukausipalavereissa katsotaan yhdessä prioriteetteja, eikä henkilö jää yksin miettimään miten aikansa käyttää.

Tilanteen mukainen johtaminen

”Esihenkilöt ja johdettavat ovat oppineet tunnistamaan millaista johtamista tarvitaan missäkin tilanteessa. Ymmärretään myös se, ettei asiaa tarvitse välttämättä ratkaista heti vaan monesti on tärkeintä, että esihenkilö kuuntelee johdettavaansa.”

Miksi sitten kannattaa osallistua johtamiskoulutukseen? Jenni tiivistää tämän kolmeen asiaan ja suosittelee samalla johtamiskoulutusta kaikille esihenkilöille ja johtajille.

 

Kolme syytä osallistua johtamiskoulutukseen

  1. Hyvällä johtamisella on suuri painoarvo, koska se vaikuttaa vahvasti yrityksen menestykseen ja henkilöstön sitoutumiseen.
  2. Koulutuksesta saa käytännönlähteistä oppia, konkretiaa ja työkaluja.
  3. Pääsee verkostoitumaan ja kuulemaan, miten muualla toimitaan ja saada sitä kautta hyviä toimintatapoja.

Workpower Oy on valtakunnallinen rekrytointipalvelu ja -henkilöstövuokrausalan yritys, jolla on toimipisteet Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Porissa ja Jyväskylässä. Tamperelaisesta perheyrityksestä alkunsa saanut yritys on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttanut tekemistään suunnitelmallisemmaksi, ammattimaisen johtamisen sekä asiantuntijuuden ja palveluiden kehittymisen myötä. Workpowerin visiona on olla 10 suurimman rekrytointiyrityksen joukossa ja alan halutuin työpaikka. ”Sitä kohti – tahdolla, nopeudella ja ihmisistä välittäen.”

Haluatko kuulla lisää koulutuksista tai johtamisen kehittämisen ratkaisuista?

Lähetä meille viestiä ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.