— Referenssi

Kokenut apteekkialan kouluttaja Educo Valmennustalo Satafarman kehittämisen kumppanina

Satafarma Oy on apteekki- ja lääkealan yritys, joka tarjoaa monipuolisesti palveluita niin apteekeille kuin lääketeollisuudelle. Pauliina Reuna perusti Satafarman helmikuussa 2016 ja puolen vuoden päästä mukaan osakkaaksi tuli Johanna Lukola. Yrityksen toiminta-ajatuksena on myynnin edistäminen apteekkialalla ja lääketeollisuudessa. Pääosin Satafarma vuokraa apteekeille farmaseuttista henkilökuntaa ja tämän lisäksi yritys toteuttaa myös lääketeollisuuden projekteja, kuten tuote-esittelyjä ja tuotekoulutusta apteekeissa. Työntekijöitä Satafarmalla on tällä hetkellä 25.

Myyntiä suurella sydämellä

Satafarman slogan on ”Myyntiä suurella sydämellä” ja tämä on toiminta-ajatus yrityksen takana. Myös apteekkiala on myyntityötä ja Reuna ja Lukola haluavat omalla toiminnallaan edistää apteekkityön asiakaspalvelun tasoa ja myynnillisyyttä.

– Olemme alusta alkaen halunneet panostaa oman henkilökuntamme myyntiosaamiseen ja tätä kautta tarjota asiakkaillemme ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa, Reuna ja Lukola kertovat.

Satafarmassa halutaan seistä oman sloganin takana ja tästä heräsi tarve myynti- ja asiakaspalvelukoulutukseen. Keväällä 2018 siihen löytyi kumppaniksi Educo Valmennustalo, jonka kanssa lähdettiin toteuttamaan sloganin mukaisesti ”Myyntiä suurella sydämellä”-koulutusta. Educo oli Reunalle ja Lukolalle tuttu apteekkialan kouluttaja ja he tiesivät, että Educolta löytyy osaamista apteekeille suunnatuista myyntivalmennuksista.

– Tiesimme ennestään Educo Valmennustalon kouluttaneen apteekkien henkilökuntaa ja olimme kuulleet apteekeilta paljon hyvää näistä ohjelmista. Tästä syystä valitsimme Educon yhteistyökumppaniksi, Reuna ja Lukola toteavat.

Ensimmäinen myyntivalmennus starttasi keväällä 2018 ja tämän vuoden keväällä toteutettiin toinen. Ajatuksena on, että Educon kanssa toteutetaan säännöllisesti sekä uusien työntekijöiden koulutusta että koko henkilökunnan ylläpitävää myyntivalmennusta. Jokainen työntekijä suorittaa myös DISC Minä myyjänä – analyysin ja siihen liittyvän valmennuksen. DISC- valmennus on usein silmiä avaava ja antaa työkaluja erilaisissa asiakastilanteissa toimimiseen. DISC tuo myös lisää itsetuntemusta ja auttaa näkemään omia vahvuuksia sekä kehittämiskohteita selkeämmin. Lisäksi se lisää ymmärrystä toisten käyttäytymiseen ja antaa työkaluja muun muassa haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen.

Tukea johtamiseen ja esimiestyöhön

Keväällä 2019 Reuna ja Lukola ovat myös työstäneet Satafarman johtamisen mallia Educon johtamisen valmentajana ja toimitusjohtajana työskentelevän Janne Annusen kanssa. Pauliina ja Johanna ovat tyytyväisiä tämän työskentelyn tuloksena syntyneisiin työkaluihin, jotka he ottavat oman johtamistyönsä tueksi. Yhteistyössä on käyty läpi muun muassa palautteen antoa ja vastaanottoa sekä kehityskeskustelukäytäntöä.

– Olemme toki halunneet panostaa johtamiseen ennenkin, mutta nyt Educon konsultoinnin kautta saaduilla työkaluilla siihen on paremmat valmiudet, Reuna ja Lukola kertovat.

Johanna ja Pauliina ovat kumpikin tyytyväisiä Educon kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

– Yhteistyö Educon kanssa on ollut mutkatonta ja kaikki on sujunut hyvin, Lukola sanoo.

Erityisen tyytyväisiä he ovat olleet siihen, miten Educossa tunnetaan apteekkialaa ennestään ja miten se on näkynyt valmennuksissa, pääpainon ollessa kuitenkin nimenomaan myynnin ja asiakaspalvelun osaamisen kehittämisessä.

Satafarma on vahvassa kasvussa oleva yritys ja tarvitsee tämän kasvun rinnalle kumppanin. Satafarmassa nähdään, että Educo Valmennustalo on sille tärkeä kehittämisen kumppani niin myynnin ja asiakaspalvelun kuin johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä. Educon valmennuksissa saaduilla työkaluilla pystytään jatkossa mittamaan tehtyä työtä ja sen pohjalta kehittämään asioita eteenpäin.