— johtamisvinkit

Johtamisvinkki osa 10: Osallista ihmiset yhteistyöhön

Miksi johtajan kannattaa säännöllisesti osallistaa ihmisiä kertomaan mielipiteitään ja ideoitaan?

Jos sinulla on fiilis, että lähijohtajasi ei ole kiinnostunut ajatuksistasi ja mielipiteistäsi, tuskin olet kovin sitoutunut. Gallupin työntekijöiden sitoutumista mittaavien tutkimusten mukaan yksi merkittävimmistä syistä työntekijöiden vähäiseen sitoutumiseen on kokemus siitä, ettei heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ole tärkeitä. Mitä enemmän asia koskettaa omaa työtä, sitä suuremman voi vaikutuksen olettaa olevan.

Mieti tavoitteiden asetantaa, se voidaan tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen ja suositumpi on tapa, jossa esihenkilösi antaa sinulle tavoitteet ja sinä sitten alat työskentelemään niiden eteen. Toinen on tapa, jossa sinä ehdotat esihenkilöllesi, mitkä olisivat mielestäsi sinulle parhaat tavoitteet, jotka edistäisivät tiimisi tai organisaation tavoitteiden toteutumista. Kummalla tavalla asetettuihin tavoitteisiin sinä paremmin sitoutuisit?

Tyypillisesti niin pienet kuin suuret muutoshankkeet yksilö- tai organisaatiotasolla epäonnistuvat siksi, ettei niihin ole osallistettu ihmisiä, joiden käyttäytymisen ja toiminnan muutosta onnistuminen vaatii. Kysy ihmisten ajatuksia, näkemyksiä, mielipiteitä, ideoita ja tuntemuksia. Tämä vie hieman enemmän aikaasi mutta saat parempia tuloksia.

 

Siirry monologista dialogiin

Nykypäivän johtaminen on yhteistyötä. Se ei ole ylhäältä alaspäin tapahtuvaa sanelua, vaan rinnakkain tehtävää yhteistyötä kohti yhteistä maalia. Osallistamalla ja kuuntelemalla luot yhteyttä ja rakennat luottamusta. Tämä sitouttaa mutta myös vähentää viestintäongelmia ja väärinymmärrystä, jossa me ihmiset olemme monesti todellisia mestareita.

Opetan Käytännön coaching™ -valmennuksessa esihenkilöille nelivaiheisen coaching-prosessin, jota he voivat hyödyntää keskusteluissa tai palavereissa. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan yhteys toiseen ihmiseen rakentamalla luottamusta ja myönteistä suhdetta. Seuraavaksi tarkennetaan ja sovitaan keskustelun aiheet ja tavoitteet – siis sovitaan yhdessä. Kolmannessa vaiheessa aktivoidaan toista ideoimaan ja pohtimaan vaihtoehtoja sekä tekemään yhdessä toimintasuunnitelman. Neljännessä vaiheessa kerrataan mitä on sovittu ja kuka vastaa mistäkin.

Näistä kolmessa vaiheessa keskustelun osapuolet tekevät yhteistyötä – sovimme mistä keskustelemme, sovimme mitä teemme keskustelun jälkeen ja varmistamme, että tehtävät ja aikataulut ovat molemmille selvät. Keskustelun lopuksi voi ollakin tehokasta pyytää nimenomaan toista osapuolta kertaamaan sovitut toimet ja vastuut. Viritä siis vuoropuhelua ja siirry monologista dialogiin.

 

Hyödynnä ihmisten ajattelu ja luovuus

Osallistaminen ei ainoastaan lisää sitoutumista vaan myös aktivoi ihmisten ajattelua ja luovuutta. On tyhmää olla hyödyntämättä tätä. Jos ihminen on kehitysvaiheessa K3-K4 tilanne saattaa olla se, että hän tietää enemmän työstään kuin hänen lähijohtajansa. Ihmisillä on myös paljon enemmän valtaa ja potentiaalia kuin lähijohtajat yleensä kuvittelevat.

Hewlett Packardin insinööri Steve Wozniak yritti viisi kertaa saada yrityksen johtoa kiinnostumaan hänen ideastaan henkilökohtaisesta tietokoneesta. Johto ei ollut hänen ideastaan kiinnostunut. Wozniak turhautui ja lähti HP:lta. Sen jälkeen hän perusti yhdessä Steve Jobsin kanssa pienen yrityksen nimeltä Apple.

Siksi sinun johtajana kannattaa osallistaa ihmisiä yhteistyöhön kanssasi.

Parhaat lähijohtajat käyttävät joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla seitsemää ohjaavaa ja seitsemää tukevaa johtamiskäyttäytymistä. Ohjaava johtamiskäyttäytyminen kehittää työntekijän osaamista ja tukeva johtamiskäyttäytyminen työntekijän sitoutumista. ”Osallistaminen” on yksi seitsemästä tukevasta johtamiskäyttäytymisestä.

 

Janne AnnunenJannen johtamisvinkki on blogisarja, jossa Educo Valmennustalon toimitusjohtaja, yrittäjä ja Blanchard® Global Partner Janne Annunen antaa konkreettisia johtamisvinkkejä tuloksellisen lähijohtamisen toteuttamiseen ohjaavien ja tukevien johtamiskäyttäytymisten näkökulmasta. 

 

Lue lisää:

Johtamisvinkki osa 1: Selkeät tavoitteet varmistavat onnistumisesi

Johtamisvinkki osa 2: Uskalla näyttää ja kertoa, miten joku asia tehdään

Johtamisvinkki osa 3: Sovi selkeästi aikatauluista

Johtamisvinkki osa 4: Selkeytä prioriteetit

Johtamisvinkki osa 5: Selkeytä roolit

Johtamisvinkki osa 6: Tee toimintasuunnitelma

Johtamisvinkki osa 7: Seuraa suorituksia

Johtamisvinkki osa 8: Kuuntele aktiivisesti

Johtamisvinkki osa 9: Tue itsenäistä ongelmanratkaisua

Johtamisvinkki osa 10: Osallista ihmiset yhteistyöhön

Johtamisvinkki osa 11: Perustelemalla luot merkityksen

Johtamisvinkki osa 12: Vahvista ja kannusta onnistumaan

Johtamisvinkki osa 13: Kerro organisaatiostasi

Valmiina muutokseen?

Ota yhteys asiantuntijaamme. Suunnittelemme organisaatiollesi tarpeitasi vastaavan johtamisen kehittämisen ratkaisun, joka vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden johtamishaasteisiin.

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.