— johtamisvinkit

Johtamisvinkki osa 7: Seuraa suorituksia

Usein johtajat käyttävät suorituksen johtamisen työkaluna 1+1 tai vastaavia tapaamisia työntekijöidensä kanssa. Niissä työntekijät raportoivat tekemisistään ja tuloksistaan johtajalle. Erityisesti myynnin johtamisessa tämä on varsin vakiintunut tapa eri muodoissaan. Tässä asetelmassa työntekijä helposti palvelee johtajaa, eikä toisin päin.

Tutkimusten ja johtamisen vaikuttavuuden mittaamisen perusteella tiedämme, että 1+1-keskusteluiden merkitys on valtava (dataa saat tarvittaessa minulta). Näiden ja käytännön kokemusteni perusteella totean, että 1+1-keskustelut ovat lähijohtajan yksi tärkeimmistä työkaluista. Se, miten toimivia ne ovat, riippuvat täysin siitä, miten ne toteutetaan ja perustuvatko ne johtajan vai työntekijän palvelemiseen.

 

Työntekijälähtöinen suorituskeskustelu

SLII®-johtamisvalmennuksen yhtenä tavoitteena on lisätä 1+1-keskustelujen määrään ja laatua. Opetamme johtajille, että lähijohtajan vastuulla on aikatauluttaa tapaamiset mutta työntekijä päättää keskustelun sisällön. Näin lähijohtaja osoittaa halunsa palvella ja työntekijä voi puolestaan tuoda keskusteluun hänelle tärkeitä asioita.

Työntekijän 1+1-keskusteluun tuomat asiat voivat liittyä esimerkiksi hänen tavoitteisiinsa, niiden selkeyttämiseen, palautteen hakemiseen, jonkun ongelman ratkaisuun, tuen pyytämiseen, ongelmaan työkaverin kanssa tai henkilökohtaiseen ongelmaan – asioita, jotka vaikuttavat hänen suorituskykyynsä. Toisin sanoen työntekijä hakee keskustelussa tiettyyn asiaan, tehtävään tai tavoitteeseen sopivaa johtamista, joka auttaa häntä onnistumaan ja parantamaan suorituskykyään. Keskustelu on täysin työntekijän omistama, ja palvelevaa johtamista parhaimmillaan.

 

1+1-keskustelujen määrä on ratkaiseva

Yleisesti ottaen suosittelen sinua pitämään vähintään kerran kahdessa viikossa 15–30 minuutin tapaamisen jokaisen työntekijäsi kanssa kasvotusten tai verkon välityksellä. Pyydä saada etukäteen tapaamisen aiheet työntekijältäsi, jotta voit valmistautua. Näin itse tapaamisesta saadaan tehokas 1+1-keskustelu ja pysytte aikataulussa.

Lähijohtajana sinun on kuitenkin tärkeä sovittaa 1+1-keskustelujen määrä työntekijän kehitysvaiheen (K1-K4) mukaan. Mikä on hänen kehitysvaiheensa kyseisessä tehtävässä tai tavoitteessa. Tehtävänä en tarkoita työtehtävää tai työroolia yleisesti, vaan tarkempaa tasoa. Henkilön kehitysvaiheesta eli osaamisesta ja sitoutumisesta riippuen, se voi olla hyvinkin tarkka tehtävä, kuten vaikkapa tarjouksen tekeminen asiakkaalle. Se voi myös olla laajempi tehtäväkokonaisuus, kuten organisaation sisäinen kehitysprojekti, josta työntekijä projektipäällikkönä vastaa.

Kun tehtävä tai tavoite on työntekijälle uusi, sinun on kannattaa tavattava häntä usein antaaksesi hänelle tarvittavaa ohjausta ensimmäisten viikkojen aikana. Sitten kun hänellä on jo hieman enemmän kokemusta, tapaamiset voivat olla kaksi tai kolme kertaa viikossa keskittyen tavoitteeseen – kyllä, luit aivan oikein. Kaksi tai kolme kertaa viikossa. Kun hänestä tulee osaavampi ja itsevarmempi, kerran viikossa luultavasti riittää ja ohjaaminen muuttuu enemmän tukemiseksi, kuten kuuntelemiseksi. Lopulta kun homma alkaa sujua erityisen hyvin, säännölliset tapaamiset eivät välttämättä ole edes tarpeen, ellei hän päätä pyytää niitä tarpeen mukaan tai sovitte toisin.

Melko usein vai? Riippuu siitä, millaisia tuloksia ja miten nopeasti niitä haluat. Kun lähijohtaja ja työntekijä työskentelevät jatkuvasti yhdessä tavoitteiden eteen ja suorituskyvystä käydään jatkuvasti avointa ja rehellistä keskustelua, tämä näkyy tuloksissa. Useimmat ihmiset haluavat ja tarvitsevat näitä keskustelua lähijohtajiensa kanssa. Kaupan päälle opit paremmin tuntemaan työntekijäsi ja sitä kautta voit olla parempi johtaja.

Miten sinä voit raivata kalenteristasi aikaa toistuville ja laadukkaille 1+1-keskusteluille?

Parhaat lähijohtajat käyttävät joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla seitsemää ohjaavaa ja seitsemää tukevaa johtamiskäyttäytymistä. Ohjaava johtamiskäyttäytyminen kehittää työntekijän osaamista ja tukeva johtamiskäyttäytyminen työntekijän sitoutumista. ”Suoritusten seuraaminen” on yksi seitsemästä ohjaavasta johtamiskäyttäytymisestä.

 

Janne AnnunenJannen johtamisvinkki on blogisarja, jossa Educo Valmennustalon toimitusjohtajayrittäjä ja Blanchard® Global Partner Janne Annunen antaa konkreettisia johtamisvinkkejä tuloksellisen lähijohtamisen toteuttamiseen ohjaavien ja tukevien johtamiskäyttäytymisten näkökulmasta. 

 

Lue lisää:

Johtamisvinkki osa 1: Selkeät tavoitteet varmistavat onnistumisesi

Johtamisvinkki osa 2: Uskalla näyttää ja kertoa, miten joku asia tehdään

Johtamisvinkki osa 3: Sovi selkeästi aikatauluista

Johtamisvinkki osa 4: Selkeytä prioriteetit

Johtamisvinkki osa 5: Selkeytä roolit

Johtamisvinkki osa 6: Tee toimintasuunnitelma

Johtamisvinkki osa 8: Kuuntele aktiivisesti

Johtamisvinkki osa 9: Tue itsenäistä ongelmanratkaisua

Johtamisvinkki osa 10: Osallista ihmiset yhteistyöhön

Johtamisvinkki osa 11: Perustelemalla luot merkityksen

Johtamisvinkki osa 12: Vahvista ja kannusta onnistumaan

Johtamisvinkki osa 13: Kerro organisaatiostasi

 

Ota meihin yhteyttä

"*" indicates required fields

Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.